top of page
butik.jpg

Färre butiker har lagts ner - men fortsatt långt till service i många landsbygder

I många landsbygdskommuner är det fortfarande långt till grundläggande service som dagligvaror, drivmedel, läkemedel, post, paket och betaltjänster

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

ITrots minskningen har e-handeln med alkohol stor potential framåt. Av de som idag inte handlar alkohol på nätet är det en majoritet som kan tänka sig detta i framtiden och fler är öppna för att handla från andra aktörer än Systembolaget

______________________________________________________________________

Cybersäkerhet lågt prioriterat inom svensk detaljhandel

Cyberattackerna blir alltmer omfattande. Kriminella grupper och auktoritära stater utför allt fler avancerade attacker med AI-verktyg mot både statliga institutioner såväl som privata företag

______________________________________________________________________

finanschefer.jpg
it.jpg

IT-specialisters toppkrav på arbetsgivare 2024

En osäker omvärld får många att tveka, trots längtan om att byta jobb. Så vad krävs egentligen för att vinna IT-medarbetares hjärta idag – och attrahera rätt digital kompetens?

__ANNONS_____________________________________________________________

bantorget förvaltning.jpg

111 22 Stockholm

Besök: Kungsgatan 64, 5 tr

E-post: info@forvalt.se

Internet: www.bantorgetforvaltning.se

- Bantorget Förvaltning är ett helägt dotterbolag till Landsorganisationen i Sverige, LO. Sedan 2014 ligger LO's förvaltning av kapital, fastigheter och affärsverksamheter i en helägd koncern, med Bantorget Förvaltning som moderbolag. I koncernen ingår ett flertal dotter- och intresseföretag

______________________________________________________________________

EKONOMI

sparränta.jpg

BOSTADSMARKNADEN

mallis.jpg

Nya siffror från spanska bostadsmarknaden: Köpläge på Mallis?

Nya siffror från spanska inskrivningsmyndigheten visar att bostadspriserna i landet stiger med 0,8 procent under Q1 och antalet bostadsaffärer ökar med 16,6 procent, jämfört med Q4

ränta.jpg

______________________________________________________________________

Så blir det enklare och billigare att lösa lån i förtid

Nyligen avslutades remisstiden för utredningen ”En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider”. Mäklarsamfundet välkomnar utredningen, men efterlyser flera kompletteringar för att förslaget ska uppfylla sitt syfte

______________________________________________________________________

bostäder.jpg

_____ANNONS_________________________________________________________

fhm front.jpg

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Det våras för villamarknaden – bästa tipsen till säljare och köpare

Ökad efterfrågan, budgivningar och stigande priser – villamarknaden har tinat upp rejält efter två tröga år

NYA BOSTÄDER

tornstaden.jpg
obos.jpg
länsmansgården.jpg
gällivare.jpg
kungsbacka.jpg
klagshamn.jpg
ystad.jpg
karlskoga.jpg

TEKNIK & IT

lockbit.jpg

EKONOMI

Ett Nato-medlemskap kan generera cybersäkerhetsattacker mot svenska verksamheter

Sveriges Nato-medlemskap kan nu vara nära förestående, vilket kan resultera i ett stort antal cybersäkerhetsattacker mot svenska verksamheter

 

Kontanter behövs för social hållbarhet

När de stora butikskedjorna nekar kunder att betala med kontanter exkluderas de som i dag av olika skäl måste använda kontanter

Snart slopas ersättningen för sjuklönekostnader – här är vad som gäller

Nya bud väntar när det kommer till företagens sjuklönekostnader. Får regeringen som den vill slopas nämligen det ekonomiska stödet till arbetsgivare redan till sommaren 2024. Här är vad som gäller

De sämst ställda i Europa har fått det bättre

Ny forskning från Umeå universitet, publicerad i International Journal of Sociology, har studerat hur väl de sämst ställda i 33 europeiska länder har mått mellan 2002 och 2018. Studien, baserad på data från European Social Survey och som har intervjuat hundratusentals européer vartannat år sedan 2002 , visar att de sämst ställda har fått det bättre

 

En klar majoritet av deltidsanställda har svårt att leva på sin lön

Den ofrivilliga deltiden är en av svensk arbetsmarknads största misslyckanden. Nu släpper Handels en rapport som visar den ofrivilliga deltidens konsekvenser. I undersökningen rapporten är baserad på ställer vi följande fråga till Handels medlemmar: vad skulle du göra om du hade 2000kr mer i lön?

                                                 ________ Fler Ekonominyheter______

tillväxt.jpg
ai.jpg

__ANNONS_________________________

su.png

Fastighetsavdelningen

Avdelningens uppdrag är diversifierat och komplext med ansvar för den strategiska planeringen gällande lokal-, bostads-, och säkerhetsrelaterade frågor vid universitet

 Stockholms Universitet

Fastighetsavdelningen

 

106 91 Stockholm

Besök: Albano Hus 3, plan 4

 Telefon: 08-16 20 00 Växel

 Internet: www.su.se

_________________________________

industrin.png

__ANNONS_________________________

geji.jpg

Telefon: 0370-37 56 60

 

Fabriksgatan 39, 568 31 Skillingaryd info@geji.se  |  www.geji.se

_________________________________

KOMMUN & FÖRVALTNING

elvägar.jpg

__ANNONS__________________________

stockholms spårvägar.gif

__________________________________

19 kommuner.jpg

__PÅ NYTT JOBB______________________

sandra gustafsson front.jpg
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
gentekniknamnden2.jpg
hyrex.gif
noxor.jpg
autoliv front.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
outlander.jpg
kylservice.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
hedinbil.jpg
lena from front.jpg
brita jervidalo jensen front.jpg
norwegian.jpg
marcus larsson front.jpg
richard svartvik front.jpg
kommuninvest.jpg

BYGG & FASTIGHET

incert.jpg
eldon.gif
henrik boström.jpg
kriminalvården.jpg

TRANSPORT & MOTOR

stockholm.jpg
elbilsmässa.jpg
bottom of page