top of page
huawei front.jpg
flexator front.jpg
swebank front.jpg
structor front.jpg
skanska front.jpg
peab front.jpg
jobbigt kopiera.jpg

__SENASTE NYTT______________

laddbar.jpg
tågpendel.jpg
webbappar.jpg
barn.jpg
brister.jpg

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FÖRETAGANDE

oförsäkrade.jpg

__ANNONS__________________________

baywa-re.gif

INDUSTRI

__ANNONSER_______________________

huddingestal.gif
frilansare.jpg

Frilansare inom IT-branschen bäst betalda under 2023

Bland frilansbranscherna i Sverige är det IT-branschen som dragit vinslotten i form av högst arvoden under året och som dessutom ökat sedan förra året

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Var tredje person i den organiserade brottsligheten har haft företagskoppling

Var tredje person inom den organiserade brottsligheten har haft en företagskoppling. Maffialiknande organisationer och MC-gäng är de kriminella miljöer som har mest företagsengagemang och här är det dessutom många som har arbetat i samhällskänsliga verksamheter

______________________________________________________________________

Sjukfrånvaron ökar med luftföroreningar visar unik studie

Forskare kan nu för första gången visa på ett tydligt samband mellan sjukfrånvaro från jobbet och ökad förekomst av förorenande partiklar i luften

______________________________________________________________________

hantverkare.jpg
medarbetare.jpg

Så ökar ni ert medarbetarengagemang – 6 tips

Vad innebär det egentligen att ha engagerade medarbetare? Hur vet man om medarbetarengagemanget är bra (eller dåligt)? Och framförallt – hur skapar man medarbetarengagemang?

__ANNONS_____________________________________________________________

bantorget förvaltning.jpg

111 22 Stockholm

Besök: Kungsgatan 64, 5 tr

E-post: info@forvalt.se

Internet: www.bantorgetforvaltning.se

- Bantorget Förvaltning är ett helägt dotterbolag till Landsorganisationen i Sverige, LO. Sedan 2014 ligger LO's förvaltning av kapital, fastigheter och affärsverksamheter i en helägd koncern, med Bantorget Förvaltning som moderbolag. I koncernen ingår ett flertal dotter- och intresseföretag

______________________________________________________________________

EKONOMI

sparränta.jpg

BOSTADSMARKNADEN

raketgator.jpg

Sveriges raketgator

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, kartlagt på vilka gator i landet som priserna på bostadsrätter ökat mest de senaste två åren

inbrott.jpg

______________________________________________________________________

Så blir det enklare och billigare att lösa lån i förtid

Nyligen avslutades remisstiden för utredningen ”En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider”. Mäklarsamfundet välkomnar utredningen, men efterlyser flera kompletteringar för att förslaget ska uppfylla sitt syfte

______________________________________________________________________

andreas moritz.jpg

_____ANNONS_________________________________________________________

fhm front.jpg

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Detta bör du tänka på kring bostadsrättsföreningens stadgar

Stadgarna kan beskrivas som bostadsrättsföreningens ”regelbok”. De håller ordning och rättvisa för alla medlemmar och styrelsen. Att ha bra stadgar som följer lagarna gör föreningen stark och problemfri

NYA BOSTÄDER

tornstaden.jpg
obos.jpg
länsmansgården.jpg
gällivare.jpg
kungsbacka.jpg
klagshamn.jpg
ystad.jpg
karlskoga.jpg

TEKNIK & IT

lockbit.jpg

EKONOMI

ivl.jpg
dödläge.jpg

__ANNONS_________________________

su.png

Fastighetsavdelningen

Avdelningens uppdrag är diversifierat och komplext med ansvar för den strategiska planeringen gällande lokal-, bostads-, och säkerhetsrelaterade frågor vid universitet

 Stockholms Universitet

Fastighetsavdelningen

 

106 91 Stockholm

Besök: Albano Hus 3, plan 4

 Telefon: 08-16 20 00 Växel

 Internet: www.su.se

_________________________________

lantmännen.jpg

__ANNONS_________________________

geji.jpg

Telefon: 0370-37 56 60

 

Fabriksgatan 39, 568 31 Skillingaryd info@geji.se  |  www.geji.se

_________________________________

KOMMUN & FÖRVALTNING

rådslag.jpg

__ANNONS__________________________

stockholms spårvägar.gif

__________________________________

stöd.jpg

Ökat stöd till studieförbunden i Karlstad

- Studieförbunden är viktiga och främjar bildning på ett demokratiskt och inkluderande sätt

 

Partnerskap stärker nyföretagande i Norrbotten

Sparbanken Nord förlänger och utökar samarbetet med NyföretagarCentrum Nord, som nu får 700 000 kr till arbetet med nya företag i länet. Dessutom innebär partnerskapet ytterligare 100 000 kr för varje ny kommun som ansluter sig till organisationen

  _Fler nyheter från Kommun & Förvaltning_

__PÅ NYTT JOBB______________________

sandra gustafsson front.jpg
lena from front.jpg
brita jervidalo jensen front.jpg
marcus larsson front.jpg
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
gentekniknamnden2.jpg
hyrex.gif
noxor.jpg
autoliv front.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
outlander.jpg
kylservice.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
hedinbil.jpg
norwegian.jpg
incert.jpg
richard svartvik front.jpg
kommuninvest.jpg
eldon.gif

BYGG & FASTIGHET

klimat.jpg
kriminalvården.jpg

TRANSPORT & MOTOR

nexer.jpg
elbilsmässa.jpg
bottom of page