top of page

NYHETER                                                                                                                        Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

 

 

Johan Mann, vd Fastigo.

Kriminalitet i fastighetsbranschen vanligt

4 av 10 har tackat nej till tjänster på grund av misstanke om arbetslivskriminalitet.

–Arbetslivskriminalitet och ekonomisk brottslighet har blivit en utbredd problematik i personalintensiva branscher såsom bygg, städ och assistans. Vi gick ut och frågade våra medlemmar om deras erfarenheter av arbetslivskriminalitet i fastighetsbranschen eller anslutande branscher som de kommer i kontakt med, och det är ingen rolig läsning, säger Johan Mann, vd på Fastigo.

Av enkätsvaren framgår att:

  • Närmare en femtedel ser arbetsklivskriminalitet som ett stort problem inom branschen.

  • Nästan 4 av 10 respondenter har någon gång tackat nej till en samarbetspartner eller underleverantör på grund av misstanke om arbetslivskriminalitet.

  • Bland de svarande har privatägda företag i större utsträckning än kooperativa och kommunalt ägda tackat nej till en underleverantör på grund av sådana misstankar. Dessutom har större företag som svarat på enkäten i högre utsträckning tackat nej till underleverantör på grund av sådana misstankar än mindre företag.

  • Det är framför allt bristande arbetsmiljö och dåliga arbetsvillkor det funnits tveksamheter kring.

Om framtiden och möjlighet att kontrollera:

  • En dryg tredjedel tror att arbetslivskriminaliten kommer att öka de närmaste två åren och en dryg fjärdedel tror att den kommer vara oförändrad.

  • Bland privatägda företag finns en än starkare tendens att tro på en ökning. Majoriteten av dessa tror att förekomsten av arbetslivskriminalitet kommer att öka, 57 procent, eller vara oförändrad, 29 procent.

  • 6 av 10 svarande upplever att det är svårt att kontrollera huruvida en aktör bedriver olaglig verksamhet. Här finns vissa regionala tendenser som kan indikera att det anses lättare att kontrollera på mindre orter där aktörer har större lokal kännedom om varandra.

  • Det finns även en tendens till att ju större det svarande företaget är, desto svårare upplevs det vara att kontrollera om aktörer bedriver olaglig verksamhet.

  • Det finns bland de svarande företag som upplever att det är snårig juridik kring lagen om offentlig upphandling, LOU, när det gäller att kunna kontrollera och utesluta aktörer som bedriver en olaglig verksamhet.

–Det är centralt för oss på Fastigo att vi vet hur våra medlemsföretag i fastighetsbranschen upplever situationen. Vi i Fastigo kommer att titta vidare på hur vi kan stötta våra medlemmar i den här frågan och därigenom hjälpa dessa att hindra förekomsten av arbetslivskriminalitiet. säger Johan Mann.

Källa: Fastigo

johan mann.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_____________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page