top of page

NYHETER                                                                                                                        Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

 

 

Kommuninvest lånar upp 3 miljarder kronor i ny obligation

Kommuninvest har lånat upp 3 miljarder kronor i en ny obligation, med förfall 2029-03-12, under det svenska obligationsprogrammet.

Den nya obligationen betecknas K2903 och kommer att fogas in i kalendern för de ordinarie auktionerna i programmet.

Transaktionen, som hade en överteckning på 2,6, prissattes 47,8 baspunkter över swapräntan och ca 135 baspunkter över motsvarande statsobligation.

– Det var positivt att se att denna nya och något längre obligation, som är ett viktigt tillskott i programmet, mötte en så stor efterfrågan. Att ha ett attraktivt erbjudande för långsiktiga investerare är en nyckelfaktor i vårt arbete med att säkra kostnadseffektiva lån till investeringar i kommunsektorn, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

kommuninvest.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_____________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
sv3.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page