top of page

NYHETER                                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka 

__ANNONSER______________________

ivl.jpg

Kombination av olika styrmedel behövs för att ställa om textil- och byggsektorn

I en studie för Nordiska ministerrådet har nationalekonomer vid IVL analyserat hur miljöskatter kan främja övergången till en cirkulär ekonomi i Norden. Två sektorer som har omfattande materialflöden har stått i fokus; textil- och byggsektorn.

I studien har man bland annat tittat på skatt på naturresurser, såsom råvaru- och importskatter, system för utökat producentansvar och en ökad moms. Utöver detta kan grön offentlig upphandling, avfallsskatter och olika typer av subventioner användas.

– Även om skatt på naturresurser kan påverka marknads- och konsumentbeteende i både textil- och byggsektorn, visar våra resultat att det behövs så pass höga skattenivåer att det inte är realistiskt att genomföra. I stället behövs en kombination av ekonomiska styrmedel, andra styrmedel och investeringar i resurseffektiva affärsmodeller för att uppnå en cirkulär ekonomi för dessa sektorer, säger Flintull Annica Eriksson, nationalekonom och projektledare på IVL.

Inom textilsektorn kan en kombination av styrmedel, som importskatt och konsumtionsskatt på textilprodukter, och subventioner riktade mot återanvändning eller återvinning vara effektiva.

Fallstudier på polyester och cement

För textilbranschens del har polyester studerats och för byggbranschen cement. Båda är material som har relativt stor klimatpåverkan och som används i stor utsträckning.

När det gäller effekten av att införa en importskatt på polyester i textilsektorn visar studien att det krävs en relativt hög skatt för att uppnå en väsentlig minskning av mängden textilier gjord av polyester i Norden. Samma sak gäller för byggsektorn; det krävs relativt höga skatter för att få effekt och minska efterfrågan på cement.

– Sammanfattningsvis visar studien att det inte finns några enkla lösningar för att skapa incitament för cirkularitet i komplexa och globala värdekedjor. Istället behövs en kombination av olika policyer och strategier för att omvandla sektorerna och nyckeln är att hitta en effektiv kombination av ekonomiska och andra politiska verktyg för att stimulera marknaderna mot mer hållbara textil- och byggmaterial, säger Flintull Annica Eriksson.

Rapporten har tagits fram tillsammans med finska Gaia Consulting och finns att ladda ner på Nordiska ministerrådets hemsida: Can economic instruments promote a circular economy?

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
astrazeneca.jpg
hansa biopharma.jpg
geji.jpg
modio.jpg
alfa laval.jpg
cementa.jpg
skanska front.jpg
scania front.jpg
volvo front.jpg
bottom of page