top of page
huawei front.jpg
flexator front.jpg
swebank front.jpg
structor front.jpg
skanska front.jpg
peab front.jpg
solel.jpg
färdplan.jpg
elektroteknik.jpg

Nya kurser möter industrins kompetensbehov

För att klara näringslivets stora klimatomställning och elektrifieringen av samhället behöver ingenjörer i flera branscher bygga ny kompetens

chalmers.jpg
skogsbränslen.jpg
kor.jpg

Nu ska klimatpåverkan från kor minskas

Metanutsläppen från nötboskap står för mer än 4 procent av globala växthusgaser. Om kor får ett litet tillskott av alger i fodret, så kan metanutsläppen minska med hela 80-90%

_________________________________________________________________________________________________

icell.jpg

_________________________________________________________________________________________________

industri.jpg
växthusgas.jpg

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__ANNONSER___________________

astrazeneca.jpg
hansa biopharma.jpg
geji.jpg
modio.jpg
alfa laval.jpg
cementa.jpg
skanska front.jpg
scania front.jpg
volvo front.jpg
bottom of page