top of page

NYHETER                                                                                                                        Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER_____________________

trender.jpg

Fyra trender för byggsektorn 2024 – energifrågan fortsatt i fokus

Hållbarhet, energisäkerhet och kostnadsbesparingar kommer fortsatt att vara trender i fokus under 2024. Det menar Fredrik Regnell, Sverigechef på energihanteringsföretaget Eaton, som här delar med sig av fyra framtidsspaningar för byggsektorn.

Den globala energikrisen förvärrades av extrema väderförhållanden och oljepriserna var fortsatt höga i fjol. Samtidigt har oro för en global recession ökat till följd av spänningar och konflikter, vilket i sin tur drivit på övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor. I takt med att efterfrågan på el ökar, har de nationella elnäten överbelastats trots ökad mängd förnybar energiproduktion.

Hela 40 procent av all energi som förbrukas i EU kommer från byggnader, som har varit en stor källa till utsläpp av växthusgaser. De är dock nyckeln till en lyckad energiomställning, eftersom innovation inom förnybar energi gör det möjligt att energieffektivisera byggnader. Men hur ska ägare av kommersiella byggnader och bostadshus agera, med stigande priser på varor och råvaror som ett stort orosmoment?

Fredrik Regnell delar här med sig av fyra trender för byggsektorn 2024.

1. Utnyttja potentialen hos förnybara källor

Företag och fastighetsägare märker i allt större utsträckning att de når sina kapacitetsgränser när de installerar ny teknik som värmepumpar eller elbilsladdare. För att hantera överbelastningen av elnätet bör därför fler hantera sin förnybara energi på plats. Installation av solceller på byggnaderna är endast en del i detta. Fördelarna med förnybar energi ökar drastiskt när man etablerar energihanteringssystem för byggnader och energilagringssystem för batterier (BESS). På så vis kan man säkerställa att energin de producerar används vid den optimala tidpunkten och inte endast vid produktionstillfället.

2. Arbeta smartare med energin

Genom att investera i hård- och mjukvara för energihantering kan företag effektivisera energihanteringen och göra kostnadsbesparingar då algoritmer förbättrar beslutsfattandet. Företag kan förvandla sina byggnader till mikronät genom att kombinera programvara för förnybar energiproduktion, energilagring och laddning av elfordon. Programvara för energihantering i byggnader organiserar intuitivt in- och utflöden av energi för att kapa toppar i energibehovet samtidigt som den lär sig av typiska användningsmönster för att förbättras ytterligare över tid.

3. Energieffektivisera byggnader

Att renovera energieffektivt – exempelvis genom att förbättra isolering och värmesystem – kommer att fortsätta vara en central del i den europeiska byggsektorn, likvärdigt med investeringar i förnybar energi och energihantering. Cirka en miljon människor behöver omskolas för solenergisatsningar, med stor efterfrågan på arbetskraft för fysiskt krävande roller som solcellsinstallatörer. En lösning är användningen av förkopplade fördelningscentraler, som är snabbare, enklare och minskar risker jämfört med traditionellt specialbyggande. Dessa metoder sänker installationskostnader och effektiviserar omvandlingen av byggnader.

4. Planera för den cirkulära ekonomin

Företag behöver anpassa sig till att vara en del av den cirkulära ekonomin. Globalt behöver vi minska vårt materialuttag med 33 procent. Även om den förnybara energin inte tar slut, riskerar materialen för att bygga produkter inom energiomställning som solcellspaneler och batterilagringssystem att göra det. För närvarande återvinns bara 7,2 procent av allt material, vilket redan nu skapar flaskhalsar i branscher som elfordon och grön energi. Återanvändning av produkter och material är viktigt; exempelvis kan uttjänta batterier från elbilar – där endast 5 procent återvinns – användas för energilagring. Med EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi råder det ingen tvekan om att byggbranschen kommer att se slutet på den linjära ekonomin när vi går mot slutet av årtiondet. 2024 kan bli ett avgörande år.

Källa: Eaton

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
AB Ängelholmshem kopiera.jpg
partillebo front.jpg
vöfab front.jpg
säffle.png
tranåsbostäder front.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
munkbo front.jpg
kil front.jpg
torsås front.jpg
skövdebostäder front.jpg
bottom of page