top of page

NYHETER                                                                                                                     Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

Rapport: innovationsstödet ger effekt i Västerbotten

Innovationsstödet som Region Västerbotten förmedlar till företag i länet har effekt. Företagen når ut med sina innovationer på marknaden, och ökar såväl omsättningen som antalet anställda. Det visar en ny utvärdering som nu presenteras.

Region Västerbotten har sedan 2019 regeringens uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet för hållbar tillväxt i länet och tilldelas årligen medel för regionala företagsstöd. Ett av dessa är innovationsbidraget, som kan sökas av små och medelstora företag som vill satsa på en innovation som bedöms ha en efterfrågan på marknaden. För att bedöma resultatet av stödformen har Region Västerbotten beställt en utvärdering av effekterna år 2010 – 2022. Underlaget består av data från Tillväxtverket, information från allabolag.se, en enkätundersökning med beviljade företag samt fördjupande intervjuer med fem företag.

Konsultbolaget bakom rapporten bedömer att innovationsbidragen har varit viktiga för att ge företagen möjlighet att utveckla innovationer och nå ut med dem på marknaden. I rapporten visas också att antalet anställda i de studerade bolagen ökat från 404 till 752, att omsättningen ökat och att företagen är livaktiga.

– Jag blev glatt överraskad att så många av de 193 företagen fortfarande är verksamma i dag trots att den finansiering vi beviljat för det mesta är med hög risk och till företag i tidigt skede, säger Mats Svensson på Region Västerbotten, strateg och projektledare för ramprojekt företagsstöd.

Rapporten visar att de aktiviteter som innovationsstödet har finansierat, exempelvis att anlita extern kompetens, utveckla prototyper och göra tester har lett fram till konkreta resultat och att nyttan av finansieringen har upplevts som stor hos företagen. Rapporten visar också att andelen företag som haft koppling till inkubatorer har ökat på senare år.

– Det är roligt att se att så många företag som vi beviljat finansiering har haft koppling till inkubatorer, vilket visar på att vi har god samverkan med dem. Som finansiär är det värdefullt att ha god kontakt med affärscoacher vid inkubatorerna som kan addera mervärden för oss som handlägger ansökningarna – till exempel teknikhöjd och möjligheterna att få ut innovationen på marknaden. Vi kompletterar varandra, säger Mats Svensson.

Ett utvecklingsområde som beskrivs i rapporten är att drygt 73% av innovationsbidragen beviljats företag som ägs av män. Endast 9% av företagen som fått innovationsbidrag ägs av enbart kvinnor. En delförklaring är att endast 25% av Sveriges företag ägs av kvinnor, och att dessa ofta verkar i konsumentnära sektorer och mer sällan i teknikintensiva branscher med möjlighet till traditionell uppskalning av verksamheten. För att öka jämställdheten i länets företagande måste insatser sättas in för att öka kvinnors företagande och även öka andelen kvinnor som får företagsstöd.

Kontakt:

Mats Svensson, strateg och projektledare för ramprojekt företagsstöd, Region Västerbotten

mats.svensson@regionvasterbotten.se

070-646 89 98

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page