top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

 

 

Svenska folket ger toppbetyg till kommunernas service

 

 

   

Sveriges invånare ger tummen upp till medborgarservicen från landets kommuner. Under pandemin har servicen från kommunerna förbättrats rejält på flera punkter, framför allt när det kommer till kontaktcentrens bemötande, väntetider, digitala tjänster och kommunala verksamheter. Det visar Brilliant Futures årliga rapport, Medborgarpulsen, som kartlägger medborgarnas upplevelse av servicen från kommunernas kontaktcenter.

 

Ny data från Brilliant Future som är baserad på drygt 20 000 svarskommentarer visar att landets invånare är nöjda med medborgarservicen från Sveriges kommuner. 85 procent av svaren som rör bemötandet från kommunernas kontaktcenter är positiva, vilket är en ökning med sex procentenheter jämfört med året innan coronapandemin. Medborgarnas inställning till kommunernas väntetider har gått framåt med 18 procentenheter under pandemin och totalt är 75 procent av svarskommentarerna positiva till väntetiderna.

 

-Syftet med kartläggningen är att bidra till bättre medborgarservice i hela landet. Att allt fler kommuner väljer att arbeta strategiskt för att kartlägga sin medborgarservice och samla in feedback från invånarna är ett viktigt steg mot mer medborgardrivna organisationer. Med hjälp av data kan de lättare navigera och agera - särskilt i dessa prövande kristider, säger Helena Frennmark, Affärsområdeschef Offentlig sektor på Brilliant Future.

 

54 procent av svarskommentarerna är positiva till kommunernas digitala tjänster, ett område som tog stora kliv framåt och förbättrades med 20 procentenheter under 2020. När det kommer till kommunala verksamheter är 49 procent av svarskommentarerna positiva, vilket är en ökning med 11 procentenheter jämfört med 2019.

 

- Det har hänt mycket på den här fronten bara under det senaste året och på grund av coronapandemin har många kommuner mer eller mindre tvingats till att lägga mer fokus på att förbättra sina digitala och kommunala tjänster. Men kartläggningen visar också att nästan hälften av Sveriges invånare inte är positiva till de digitala och kommunala tjänsterna. Många kommuner runt om i landet behöver satsa ännu mer på att utveckla dessa områden, säger Helena Frennmark, Affärsområdeschef Offentlig sektor på Brilliant.

 

Om Medborgarpulsen

  • Brilliant Future Sverige kartlägger årligen medborgarnas upplevelse av hur kontaktcentren i Sveriges kommuner hanterar den kommunala medborgarservicen.

  • Kartläggningen är genomförd i 33 svenska kommuner och totalt har 20 740 kommentarer från medborgare över hela Sverige analyserats.

  • Kartläggningen är baserad på fem områden: digitala tjänster, väntetid, kommunvägledarens bemötande, kommunala tjänster och allmän upplevelse.

Källa: Brilliant Future

flyget.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
sv3.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page