top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

bostadsrätt.jpg

Oroande trend: Fler vräks från sina bostadsrätter

De senaste åren har andelen ekonomiskt utsatta i Sverige ökat på grund av stigande boendekostnader med pressad hushållsekonomi som följd. Detta har genererat en oroande trend där allt fler blir vräkta från sina bostadsrätter. Rapporter visar att antalet vräkningar ökade markant under 2023, och trenden ser ut att hålla i sig även under 2024.

Enligt Kronofogden genomförde de 2 768 vräkningsärenden under 2023, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Dessutom drabbades 674 barn av dessa vräkningar, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med föregående år. Det är en oroande trend. Antalet ansökningar om vräkning ökade dessutom med 13 procent, till 6 923. Flest ansökningar kom in i storstadsområdena.

Allt fler lever med pressad ekonomi

Det finns flera faktorer som bidrar till den ökande trenden av vräkningar från bostadsrätter i Sverige. En av de främsta orsakerna är den ekonomiska situationen i samhället, där både räntor och avgifter har ökat under de senaste åren. Enligt Sveriges BostadrsrättsCentrum, SBC:s senaste bostadsrättsrapport: Sveriges Bostadsrättsrapport 2024 uppger 79 procent av de tillfrågade att deras bostadsrättsförening har höjt avgiften under det senaste året. Samtidigt har många också drabbats av högre räntor på sina bolån och känner sig oroade för både sin egen och föreningens ekonomi.

- Även om vräkning fortfarande är ovanligt går det att se en uppåtgående trend, berättar Therese af Jochnick på Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC) för tidningen Dagens Industri.

Denna kostnadschock har lett till att många människor inte längre har råd att betala sina bostadskostnader, vilket i sin tur har resulterat i att de blir vräkta från sina bostadsrätter. För de drabbade innebär detta en stor personlig och ekonomisk påfrestning, och det kan vara särskilt svårt för familjer med barn att hantera denna situation. Kronofogden har tidigare meddelat att de kraftsamlar för att förebygga vräkningar i hela landet.

Källa: Bovision

*Sveriges Bostadsrättsrapport är en årlig undersökning som genomförs av Ipsos på uppdrag av SBC. Den senaste undersökningen besvarades av 2 003 bostadsrättshavare i Sverige och frågorna handlade om deras bostadsrättsföreningar.

*Bildkälla: Freepik

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
noxor.jpg
autolivfront.jpg
kornetsakustik.jpg
sciencevillagescandinavia.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
gentekniknamnden2.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page