top of page

NYHETER                                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka 

textilåtervinning.jpg

Bra förutsättningar för mekanisk textilåtervinning visar ny studie

För att minska klimatavtrycket från kläder och annan textil behövs en värdekedja som möjliggör återbruk och återvinning. En länk i den kedjan är anläggningar för mekanisk textilåtervinning – något som Sverige saknar. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet som en del av BioInnovations textilsatsning undersökt potentialen i en sådan etablering och beräkningarna pekar på en gynnsam affär.

– Det finns mycket resurser och utsläpp att spara, det skulle förvåna mig om vi inte har en mekanisk återvinningsanläggning i Sverige inom några år, säger Johan Strandberg, studiens projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tekniken för mekanisk textilåtervinning är beprövad. Den går ut på att textil rivs sönder till fibrer som sen säljs vidare för att ingå i nya produkter. Anläggningar finns runtom i Europa, men inte i Sverige. Studien från IVL visar att en anläggning för mekanisk textilåtervinning i Sverige skulle vara både ekonomiskt och miljömässigt gynnsam.

– Återbruk av textil är alltid att föredra men när det inte är ett alternativ är mekanisk återvinning en klimateffektiv teknik. En sådan anläggning är viktig för att få ett välfungerande cirkulärt ekosystem för textilt avfall och kan på sikt minska textiliers klimatpåverkan, säger Erik Perzon, textilexpert på IVL.

Beräkningarna visar att klimatpåverkan för mekaniskt återvunnen bomullsfiber i Sverige är 70 – 300 kg koldioxidekvivalenter per ton fiber. Det kan jämföras med 500 – 4 000 koldioxidekvivalenter per ton fiber vid tillverkning av ny bomullsfiber.

Enligt studien utgör faktorer som transport, energipris, löne- eller lokalkostnader inget hinder för att en Sverigeetablering ska vara ekonomiskt och miljömässigt motiverad. Beräkningarna utgår från aktuella förutsättningar, bland annat genom att räkna på låg inblandning av icke-fossilt bränsle vid transporten och att textil i dagsläget måste skickas utomlands för sortering. Studien utvärderar också hur anläggningens geografiska placering påverkar resultatet.

– Det spelar ingen roll var i Sverige anläggningen ligger, mekaniskt återvunnen fiber är alltid bättre än ny. Den största utmaningen kopplat till etableringen är att få tillgång till en homogen och förutsägbar materialström. Sjukhuskläder och arbetskläder från industrin är jätteintressanta i det sammanhanget och skulle vara en bra början, samtidigt som vi behöver bygga upp en infrastruktur för insamling och sortering av textilavfall. För den eller de aktörer som har förmågan att se och ta vara på den potentialen finns det goda möjligheter till bra affärer samtidigt som miljöpåverkan från textilbranschen minskar rejält, säger Johan Strandberg.

Källa: IVL

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

astrazeneca.jpg
hansa biopharma.jpg
geji.jpg
modio.jpg
alfa laval.jpg
cementa.jpg
skanska front.jpg
scania front.jpg
volvo front.jpg
bottom of page