top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

 

 

Så har de skånska kommunernas klimatarbete påverkats av covid-19

   

Covid-19 har påskyndat de skånska kommunernas klimatomställning men har samtidigt gjort att viktiga insatser lagts på is. Den mest påtagliga effekten av covid-19 är att längre tjänsteresor nästan försvunnit och ersatts av digitala möten. Samtidigt har kommunernas egna fordon rullat lika mycket som de gjorde innan pandemin.

 

-Det är svårt att veta om våra förändrade beteende kommer kvarstå när pandemin lagt sig, men oavsett är det glädjande att se att flera kommuner minskar sin klimatpåverkan och använder allt mindre fossil energi, säger Annica Owesson projektledare på Skånes Kommuner.

 

Kraftig minskning av längre tjänsteresor

 

Under 2020 minskade kommunernas flygresor med 85% och tågresor med 55%. Samtidigt har användningen av digitala möten exploderat. Många kommuner funderar nu på hur de på bästa sätt kan dra nytta av digitaliseringen och undvika onödiga resor framöver.

 

Kommunernas fordon rullar på som vanligt

 

Under pandemiåret 2020 gick det i princip åt lika mycket drivmedel som tidigare år, till exempel har bilkörning i hemtjänsten fortsatt som vanligt och i andra viktiga delar av den kommunala verksamheten. Samtidigt minskade klimatutsläppen som en följd av mer förnybara drivmedel och övergång till eldrift.

Tomma kontorslokaler

 

Många kommunanställda har arbetat hemifrån för att minska smittspridningen vilket lett till tomma kontorslokaler. Vissa kommuner har valt att till exempel dra ner på ventilationen för att på så sätt minska energianvändningen.

 

Arbete återstår för att bli hel fossilfri

 

Kommunerna har kommit väldigt långt när det gäller att fasa ut fossila bränslen ur el, värme, drivmedel och tjänsteresor. Samtidigt finns mycket kvar att göra om man ser till verksamheternas fullständiga utsläpp av växthusgaser. Därför arbetar kommunerna med att minska utsläpp från exempelvis entreprenader, livsmedel och förbrukningsmaterial.

 

-Genom att undersöka klimatpåverkan från fler delar av verksamheten kan kommunerna ta nästa kliv i arbetet. Att ställa skarpa klimatkrav på leverantörer är till exempel en viktig del, säger Eric Eliasson, projektledare på Länsstyrelsen Skåne.

I rapporten Nästan Fossilbränslefria kan du läsa hur elva skånska kommuner arbetar för att den kommunala verksamheten ska minska sina klimatutsläpp och bli fossilbränslefria. Rapporten är en del av det EU-finansierade projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0. Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne och Skånes Kommuner.

 

Kommunerna som deltar: Eslövs kommun, Helsingborg stad, Hörby kommun, Höörs kommun, Kristianstad kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Osby kommun, Svalövs kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommun.

skånska kommuner.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_____________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
sv3.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page