top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

 

 

Unik idé minimerar industrispill

Unik idé minimerar industrispill

Bästa sättet att ta vara på spill är att undvika det. Därför har WasteNoWaste utvecklat en unik idé, med stöd av Textile & Fashion 2030

För textilprodukt kan 80% av dess totala klimatpåverkan ske vid materialframställningen enligt Mistra Future Fashion. Oftast destrueras, deponeras eller återvinns restmaterial. Dessa metoder är ofta resurskrävande och medför extra transporter.

WasteNoWaste metod är att producera specialdesignade produkter i fabriken direkt när restmaterialet uppkommer, innan det blir avfall.

Källa: wastenowaste

wastenowaste.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
astrazeneca.jpg
hansa biopharma.jpg
geji.jpg
modio.jpg
alfa laval.jpg
cementa.jpg
skanska front.jpg
scania front.jpg
volvo front.jpg
bottom of page