top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

 

Ska kommuner och regioner äga eller hyra sina verksamhetslokaler?

 

 

Kommuninvest publicerar nu en fokusrapport på ett tema som de senaste åren blivit allt viktigare för kommuner och regioner: ”Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler – hur ser kalkylerna ut i kommunsektorn?”. Rapporten har skrivits av Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef.

Investeringarna inom kommunsektorn har ökat snabbt. Faktorer som ändrad demografisk struktur, befolkningstillväxt, skärpta hållbarhetskrav och en underhållspuckel för fastigheter byggda på 60- och 70-talen har drivit upp investeringsbehoven. Detta gäller inte minst i lokalförsörjningen. Det behöver investeras stort i såväl förskolor och skolor som äldreboenden, vårdcentraler och sjukhus.

 

Samtidigt har det vuxit fram ett dynamiskt segment i fastighetsbranschen, ”samhällsfastigheter”, som fokuserar på offentliga aktörers lokalbehov. Det existerar nu många aktörer som med olika affärsmodeller vill äga fastigheter, eller lokallösningar, med kommuner och regioner som hyresgäster. Kommuner och regioner kan som regel välja att bygga, äga och drifta sina egna verksamhetslokaler. Men relativt ofta finns nu även alternativet att hyra från en privat aktör.

 

Kommuninvest får alltfler frågor från medlemmarna – alltså 292 kommuner och regioner – om hur man ska tänka och räkna på området. Hur kan man, i en analys av både resultat- och balansräkning, ställa äga- och hyra-alternativen mot varandra? Syftet med rapporten är att på ett sammanhållet vis försöka svara på de vanligaste frågor som ställs.

 

En central slutsats, med inriktningen på långsiktiga lokalbehov i rapportens kalkyldel, är att det finns tydliga ekonomiska motiv att välja äga-alternativet. Detta är i de flesta scenarier billigare än att hyra från en privat aktör. Det enda som får den ekonomiska kalkylen att tippa över till hyra-alternativets fördel är antaganden om betydligt lägre byggkostnader för den privata aktören. Samtidigt kan det finnas andra faktorer i den bredare kontexten, kopplade till exempelvis kapacitet och konkurrens, som kan tala för hyra-alternativet. Vid kortsiktiga lokalbehov måste även en annan typ av faktorer vägas in.

 

– Kommuner och regioner har mycket att vinna på att noggrant analysera alternativen. De beslut som fattas kan få stora ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser över lång tid. Lokaler är en stor kostnadspost i många välfärdsverksamheter. Att ha god koll på den posten är en avgörande nyckel till att få välfärdsekvationen att gå ihop, säger Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

 

– Ett viktigt övergripande råd är att man i varje kommun och region bör se till att arbeta med en långsiktig strategi för lokalförsörjningen. Har man en genomtänkt strategi på plats blir det så mycket lättare att analysera och fatta beslut om överväganden och detaljer i de enskilda investeringsprojekten, säger Björn Söderlundh, chef för utlåning och rådgivning på Kommuninvest.

För ytterligare information

 

Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef, tel: 073-078 06 35, e-mail: emelie.varja@kommuninvest.se

 

Källa: Kommuninvest

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
sv3.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page