top of page

NYHETER                                                                                                                                     rtikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

Högskolan kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en av fyra noder i projektet och ska hjälpa företag i den digitala omställningen för ökad effektivitet och hållbarhet.

Högskolan i Skövde har tillsammans med ASSAR Industrial Innovation Arena etablerat sig som en nod inom den svenska innovationshubben ShiftLabs, som en del i ett stort, EU-finansierat projekt. Målet med Högskolans medverkan i projektet är att stötta Skaraborgs små och medelstora företag i frågor som rör hållbarhet och digitalisering samt att knyta akademi och industri tätare tillsammans.

– Jag ser fram emot kommande samarbeten inom ShiftLabs. Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa företag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Nu är vi ivriga att växla upp och se hur vi tillsammans kan förbättra och utvidga våra tjänster. En fantastisk möjlighet både för oss och deltagande företag, säger Magnus Holm, lektor i automatiseringsteknik och projektledare för Högskolans del i projektet.

Mer än kompetensutveckling

Skövdenoden har redan kommit igång med en liten minikurs i form av Introduktion till industriella samarbetsrobotar samt samarbete med företagen Furhoffs, Polarium och Björneborg. I början av 2024 planeras arbetet fortsätta med flera workshops, kurser, företagsbesök med mera. Men det handlar om mer än kompetensutveckling.

– ShiftLabs satsar inte bara på att utveckla företags kompetens, vi forskare från Högskolan kan också bistå företag med analyser, digitala lösningar och andra tjänster utifrån medverkande företags behov. Vad det blir kommer vi utforska i dialog med de företag som visar intresse. Det är en stor möjlighet för regionens företag att ta nästa steg i den digitala transformationen, säger Magnus Holm.

I det inledande steget av projektet har Högskolan utvärderat hur de kan stötta på bästa sätt och arbetat för att paketera den senaste forskningen för att kunna överföra den till olika aktörer i regionen.

Forskare kan stödja på plats i företagen

Näst ut med start i januari är en workshopserie om industriella samarbetsrobotar, speciella typer av robotar som är utformade för att arbeta sida vid sida med människor inom industrin. Istället för att robotarna är instängda i säkra områden, kan dessa robotar fungera tillsammans med mänskliga kollegor och de är utrustade med sensorer som gör det möjligt att känna av och undvika hinder, inklusive människor.

– Vi kommer gå igenom hur de fungerar och vad de kan användas till. Vi kan också utforska hur de skulle kunna användas rent konkret i befintliga industrier, säger Magnus Holm.

Fyra regionala noder

ShiftLabs är uppbyggt av fyra regionala noder där var och en består av ett ledande lärosäte inom produktionsforskning och ett teknologicentrum som kan tillhandahålla tjänster till industrin. Noderna förstärks också av två storskaliga tjänsteleverantörer: EIT-Manufacturing och RISE. På så sätt kan konsortiet tillhandahålla tjänster, lokalt, via ett nationellt och europeiskt nätverk av lärosäten, teknikcentra och tjänsteleverantörer. Noderna är:

Göteborg
Chalmers och Stena Industry Innovation Lab

Skövde
Högskolan i Skövde och ASSAR Industrial Innovation Arena

Mälardalen
Mälardalens universitet och Mälardalen Industrial Technology Center

Stockholm
KTH, KTH Leancentrum och Södertälje Science Park

Källa: Högskolan i Skövde

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

astrazeneca.jpg
geji.jpg
hansa biopharma.jpg
modio.jpg
alfa laval.jpg
cementa.jpg
skanska front.jpg
scania front.jpg
volvo front.jpg
bottom of page