top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER_______________________

 

Så har fastighetsmäklarna påverkats av den tröga bostadsmarknaden

Hur har fastighetsmäklarna påverkats av läget på bostadsmarknaden? Hur många börjar och slutar i branschen varje år? Vad tjänar en genomsnittlig mäklare och hur fördelar sig affärerna? Allt detta och mycket mer besvarar Mäklarsamfundets årliga branschrapport.

Cirka 84 procent av Sveriges fastighetsmäklare är medlemmar i Mäklarsamfundet. Den årliga branschrapporten bygger bland annat på medlemsundersökningar och officiell statistik från olika myndigheter. Det tuffa marknadsläget sätter tydliga spår i årets branschrapport.

- Det finns en stabil optimism om yrkets långsiktiga förutsättningar, men just nu är läget utmanande för många. Drygt trettio procent av medlemmarna uppger att läget har ökat sannolikheten att de lämnar yrket, och knappt en femtedel söker tillfälligt andra inkomster, säger Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef, Mäklarsamfundet.

Något färre mäklare

  • Den 30/11 2023 fanns det 7 778 fastighetsmäklare med fullständig registrering i Fastighetsmäklarinspektionens register. Trots den tröga marknaden syns per samma datum inget nettoutflöde ur branschen. Jämfört med föregående år är däremot antalet fastighetsmäklare fyra stycken färre.

  • Det är fler män än kvinnor som registrerat sig som fastighetsmäklare under 2023. Per den sista november var det 46 procent kvinnor och 54 procent män som fick sin registrering under året.

 

Ökat intresse för annat än provision

  • En knapp fjärdedel (23%) uppger att marknadsläget ökat deras intresse för andra löneformer än provision. Bland de som endast arbetat mellan noll till tre år är samma andel 43 procent. 26 procent i samma grupp uppger att de tillfälligt söker andra inkomster.

 

Könsskillnader i företagande

  • Bland Mäklarsamfundets medlemmar är fler män än kvinnor företagare. 62 procent av männen uppger att de är egna företagare under eget eller annans varumärke. Samma andel bland kvinnorna är 46 procent.

 

Inkomster

  • Inkomsterna varierar beroende på åldersgrupp och år i yrket. Det finns även skillnader mellan könen. 37 procent av fastighetsmäklarna i undersökningen uppgav en årsinkomst i spannet 300 000 – 500 000 kronor. En lika stor andel uppger årsinkomster mellan 500 000 – 1 000 000 kronor. Inkomster över en miljon kronor per år är ovanliga.

  • Årsinkomster i spannet 500 000 – 1 000 000 kronor är klart vanligare bland de som jobbat i 4-10 år och mer. 44 procent av de som arbetat i 4-10 år som fastighetsmäklare rapporterar inkomster i spannet 500 000 – 1 000 000 kronor.

 

Ta del av hela rapporten här

Källa: Mäklarsamfundet

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
AB Ängelholmshem kopiera.jpg
partillebo front.jpg
vöfab front.jpg
säffle.png
tranåsbostäder front.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
munkbo front.jpg
kil front.jpg
torsås front.jpg
skövdebostäder front.jpg
bottom of page