top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER_______________________

 

Uppdämt flyttbehov ser ut att lätta – nu ökar utbudet på bostäder

Mer än en av tio har under det senaste året avstått från att flytta på grund av att omkostnaderna skulle bli för höga eller att de bostäder som finns till försäljning inte uppfyller behoven. Samtidigt är det allt färre som känner oro inför räntebeskeden från Riksbanken, det visar SkandiaMäklarnas Räntetemp.

Inför räntebeskeden från Riksbanken är det hela två av fem svenskar som inte oroar sig över huvud taget. Det är den högsta uppmätta siffran sedan undersökningen för första gången genomfördes inför februaris räntebesked 2023, då endast 25 procent inte kände någon oro. Samtidigt är det fortsatt en femtedel av svenskarna som är nervösa inför beskedet och bland 18–29-åringar är siffran så hög som 35 procent.

– Vi har inför de senaste räntebeskeden sett att färre och färre känner oro inför Riksbankens besked. Det är också förväntat att oron sjunker när räntetoppen redan är nådd. Däremot är det fortfarande många som känner en oro och inte minst märks det av bland den yngre målgruppen. Denna grupp är också mer utsatt på bostadsmarknaden eftersom många är förstagångsköpare med hög belåning och räntan är avgörande för ett bostadsköp, säger Andreas Moritz, VD SkandiaMäklarna.

Det senaste årets förändringar av styrräntan har även påverkat svenskarnas möjligheter att flytta. Fler än en tiondel har avstått från flytt på grund av att bostäderna på marknaden inte uppfyller deras behov, eller att omkostnaderna skulle bli för höga jämfört med dagsläget. Men att oroa sig för oväntade kostnader och att räntekostnaderna blir för höga menar knappt tio procent är en anledning.

– Många har under det senaste året haft en förändrad privatekonomi efter att räntan gick upp och inflationen steg. Det har i sin tur lett till ett uppdämt flyttbehov, men under de senaste månaderna har vi sett att bostadsmarknaden börjar ta fart igen. Två av de vanligaste orsakerna till att man har avstått från att flytta är brist på bostäder som uppfyller köparens önskemål och de omkostnader som en flytt kan innebära. Men då räntan sänkts och utbudet nu ökat rejält är möjligheterna att hitta en passande bostad mycket större. Därmed har också transaktionerna ökat, avslutar Andreas Moritz.

Källa: Skandiamäklarna

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
AB Ängelholmshem kopiera.jpg
partillebo front.jpg
vöfab front.jpg
säffle.png
tranåsbostäder front.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
munkbo front.jpg
kil front.jpg
torsås front.jpg
skövdebostäder front.jpg
bottom of page