top of page

NYHETER                                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka 

__ANNONSER______________________

tillväxt.jpg

Sveriges underleverantörer ser ett Natomedlemskap som en affärsmöjlighet med att kunna leverera till Försvarsmakten

Natomedlemskap ger tillväxt


Arbetsgivarorganisationen Sinfs Underleverantörsbarometer andra kvartalet visar att Sveriges underleverantörer har det fortsatt tufft under Q1/Q2 2024 men att majoriteten ser Natomedlemskapet som en affärsmöjlighet. 46 procent anser att lågkonjunktur fortsatt råder och 35 procent har tvingats skjuta på möjliga nyanställningar.

 

Underleverantörsbarometern för perioden visar att 41 procent av företagen har oförändrad omsättning. Produktiviteten förblir också oförändrad hos majoriteten, 67 procent. Lönsamheten är oförändrad hos 49 procent av företagen. 63 procent upplever samtidigt brist på arbetskraft. En föraning om att underleverantörerna väntas anställa när situationen vänder. Den största gruppen, 46 procent förväntar sig ändå att en ny högkonjunktur inleds inom 6–12 månader.

-Underleverantörerna är klokt försiktiga och väntar tålmodigt ut lågkonjunkturen. 71 procent tror på att konjunkturen vänder inom ett år. Tillsammans med den gröna omställningen och de ökade behovet av trygghet i en allt mer otrygg omgivning kommer närproducerat skapa stora möjligheter för myndigheter och företag framåt. Att anlita leveranser från en högteknologisk, innovativ och kvalitetsmedveten bransch skapar trygghet för Sverige, menar Sanna Arnfjorden Wadström.

En majoritet av de svarande anser att Sveriges medlemskap i NATO är en affärsmöjlighet. 27 procent tror att Natomedlemskapet kommer att påverka verksamheten positivt. Och hela 96 procent ser NATO som en öppning för nya affärsmöjligheter med Försvarsmakten.

- Under pandemin ställde många underleverantörer snabbt om sin produktion för att öka det akuta behovet, men förgäves. Då valde myndigheterna i sista stund ändå att köpa från utlandet. Sedan dess har det blivit tydligt hur viktigt det är för Sveriges säkerhet med produktion i närområdet. Dessutom har svenska underleverantörer ett avancerat kvalitetsarbete och en leveranssäkerhet som överträffar globala leveranser. Vad det gäller NATO gäller det att företagen får stöd i hur de ska leva upp till satta kriterier och köpande myndigheter värderar svenska leveranser högre än man tidigare gjort, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

 

Övriga siffor

20 procent har ökat sin produktivitet.

25 procent anser att omsättning ökat med mer än 20 procent.

31 procent säger att lönsamheten minskat.

76 procent tror att lågkonjunkturen bryts inom ett år.

11 procent prioriterar säkerheten sedan säkerhetsläget gått från 3 till 4.

42 procent är negativt påverkade av kostnadsökningar

30 procent har höjt sina priser.

18 procent har arbetat med att sänka sina kostnader.

10 procent har minskat på sin personal.

Underleverantörsbarometern är en undersökning som genomförts sedan 2007. Varje kvartal mäts omsättningsförändring, förväntad orderingång, kompetensförsörjning och aktuella frågor hos svenska underleverantörer. Undersökningen har genomförts via enkäter under perioden 2024-03-26–24-04-16. 

Källa: Sinf

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
astrazeneca.jpg
hansa biopharma.jpg
geji.jpg
modio.jpg
alfa laval.jpg
cementa.jpg
skanska front.jpg
scania front.jpg
volvo front.jpg
bottom of page