top of page

NYHETER                                                                                                                    Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

Techbolagen ser minskad lönsamhet trots ökad försäljning

Oxceeds branschrapport över svenska techbolag visar att de kämpar med minskande rörelsemarginaler och pressad lönsamhet, även om deras omsättning ökar. Att lönsamheten minskar kan förklaras av att ökade kostnader pressar ner marginalerna – trots positiva siffror i intäktsboken.

– Branschrapporten bygger på data från över 490 techbolag som i snitt har ökat sin omsättning med fem procent. Trots omsättningsökningen, och förhållandevis lägre personalkostnader, minskade rörelsemarginalen från 2,1 procent till 1,2 procent mellan 2022 och 2023. En sådan utveckling kan innebära att techbolagen ställs inför utmaningen att behöva balansera kostnadskontroll med modiga, riktade investeringar för att stärka sin konkurrenskraft, menar Elif Schmidt, vd på Oxceed.

Oxceeds branschrapport är en del av en större jämförelse eller benchmarkingrapport där utvecklingen av några av landets största branschers följs över tid. Förutom techbranschen ser även andra sektorer ökad omsättning, utan motsvarande förbättring av marginalerna. Enligt analysen är detta ett återkommande problem där ökad försäljning inte leder till förbättrad lönsamhet.

Kostnadsökningarna varierar mellan branscher. Ett område där techbranschen sticker ut är att branschens lönekostnader i förhållande till omsättningen minskar med sju procentenheter, en utveckling som skiljer sig från exempelvis konsultbranschen, där lönerna i stället tydligt driver kostnadsökningarna.

– Det som är unikt med Oxceeds branschrapport är att den bygger på realtidsdata från anslutna företag som aggregeras. På så sätt ger det en mer uppdaterad bild av utvecklingen än den som framgår först när årsredovisningarna lämnats in, förklarar Carl Frostgård, produktchef på Oxceed.

En tillväxt på fem procent ligger i linje med den uppskattade förväntade tillväxten per år som TechSverige presenterade i senaste sin senaste rapport ”Svenska techbranschen 2023”. Tillväxten ökar men är långt ifrån rekordsiffrorna på 90-talet, då techbolagen hade en genomsnittlig tillväxt som nådde tvåsiffriga nivåer. Siffrorna i TechSveriges rapport baseras på en analys av registerdata från SCB och Oxceeds branschanalys bekräftar att tillväxten fortsatt följa samma mönster.

Samtidigt visar Oxceeds fördjupade branschanalys att tillväxttakten hos techbolagen - trots att den ökat - ännu inte kompenserar för de ökade kostnaderna. I Oxceeds jämförelse sjunker rörelsemarginalerna från 2,1 procent 2022 till 1,2 procent 2023. Samtidigt sticker lönekostnaderna ut genom att de minskar i förhållande till nettoomsättning med sju procentenheter. Enligt analysen är det alltså andra kostnader som pressar marginalerna i techbolagen.

– Under inflationstider krävs högre tillväxt för att bibehålla lönsamheten. Techbolagen ställs därmed inför valet att antingen höja priserna eller hitta sätt att öka marknadsandelar för att behålla marginaler. Ett annat alternativ är att minska på investeringar, vilket kan stärka lönsamheten kortvarigt men riskerar framtida tillväxt, förklarar Carl Frostgård.

Fakta om Oxceeds branschrapport:

  • Oxceeds analys av techbolagen är en del av en större branschjämförelse där utvecklingen i några av landets största branscher analyseras.

  • Med hjälp av anonymiserade realtidsdata tar Oxceed tempen på fem olika branschers utveckling. För techbranschens del har 490 företags utveckling under 2023 jämförts med året innan.

  • Branschrapporten kan laddas ner på denna länk.

Branschrapporten visar följande:

  • Techbolagen ökade sin omsättning med fem procent.

  • Ökande kostnader pressar ner techbolagens marginaler.

  • Personalkostnaderna sticker ut i analysen då de inte ökar. I förhållande till nettoomsättningen har de minskat med sju procentenheter. Därmed
    är det inte personalkostnaderna som i huvudsak pressar techbolagens marginaler.

  • Bruttovinstmarginal i förhållande till nettoomsättning har legat stilla i techbranschen under 2022–2023

  • Eget kapital i förhållande till nettoomsättning minskar med 14 procent.

Källa: Oxceed

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
structor.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page