top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

hamnar.jpg

Foto: Mostphotos

Mindre godsmängd i svenska hamnar tredje kvartalet 2023

Under tredje kvartalet 2023 minskade den hanterade godsmängden i svenska hamnar med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2022. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

- Vi ser en nedgång i den hanterade godsvikten i svenska hamnar. Den minskade med 5 procent, eller 2 miljoner ton, från tredje kvartalet ifjol. Framför allt är det lastbilsgods i utrikes sjötrafik och torr bulk, så som jord/sten/grus/sand, i inrikes sjötrafik som har minskat jämfört med fjolårets tredje kvartal, säger Björn Tano, statistiker.

Texten nedan avser trafiken i svenska hamnar tredje kvartalet 2023 och all jämförelse görs med tredje kvartalet 2022 om inget annat framkommer.

Totala godshanteringen i de svenska hamnarna sjönk med 5 procent, från 41,7 miljoner ton till 39,7 miljoner ton.

I utrikes trafik minskade den hanterade godsmängden med 4 procent, till 33,5 miljoner ton. Det var framför allt gods lastat på lastbilar/släp som gick ner. Den godsmängden minskade med 8 procent från 10,0 till 9,2 miljoner ton, senast den var under 10 miljoner ton var andra kvartalet 2021.

I inrikes trafikminskade den hanterade godsmängden med 10 procent, till 6,3 miljoner ton. Det var främst lasttypen torr bulk, såsom jord/sten/grus/sand, som bidrog till minskningen. Den minskade, från höga nivåer kvartal 3 2022, med 23 procent från 3,3 till 2,6 miljoner ton.

Totalt antal passagerare i de svenska hamnarna minskade med 3 procent, till 9,6 miljoner.

I utrikes trafik minskade antal passagerare med 3 procent, till 7,9 miljoner. Främst är det passagerartrafiken till och från Finland som bidragit till nedgången. Där var minskningen 7 procent, motsvarande 150 000 passagerare.

I inrikes trafik minskade antal passagerare med 7 procent, till 1,7 miljoner.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i redovisad statistik, detta för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna. Passagerare på kryssningsfartyg ingår.

På grund av säsongsvariationer under året redovisas ökningar och minskningar som förändringar jämfört med samma kvartal föregående år, och därmed inte med föregående kvartal.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken, www.trafa.se/sjofart/sjotrafik.

Källa: Trafikanalys

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_____________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
autolivfront.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page