top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

stockholm.jpg

__ANNONSER______________________

scania front.jpg
ss front.jpg
autoliv front.jpg

 

Stockholm har korats till Sveriges bästa mobilitetsstad 2024 på konferensen Mobilitet & Samhälle.

Stockholm toppar när det gäller hållbara resor och transporter

Stockholm kan nu titulera sig sverigebäst när det gäller mobilitet. Staden sticker bland annat ut när det gäller bra förutsättningar för mobilitet, kollektivtrafik och laddinfrastruktur. Det här visar en återkommande kartläggning av Sveriges största städer och kommuner som Tyréns har tagit fram.

Många kommuner vill profilera sig inom hållbarhet, och inte minst när det gäller resor och transporter. För att undersöka vilka som har kommit längst i detta arbete, har Tyréns för andra året i rad undersökt de insatser som görs runt om i Sverige.

– Vi har tittat närmre på Sveriges 35 största kommuner. Förra året var Stockholm på en tredjeplats, men har nu avancerat hela vägen upp i topp. Stockholm har till exempel ett kollektivtrafiknät som sticker ut rejält och den bästa laddinfrastrukturen när det gäller elbilar, berättar Jesper Johansson som är expert på mobilitet och ansvarig för studien på Tyréns.

Utgångspunkten för studien är kommunernas ambitioner i form av styrdokument och planer, tillsammans med förutsättningar och utfall. Tyréns har bland annat analyserat data för till exempel arbetsplatser, vårdcentraler, förskolor, idrottsplatser och handel, för att på så sätt uppskatta tillgängligheten.

Stockholm får 892 poäng och är framför allt tydlig etta när det gäller förutsättningar. På andra plats kommer Göteborg med 823 poäng, och därefter fjolårsettan Lund som i år hamnar på 795 poäng.

– Den här rankningen gör det lättare att se hur långt våra städer och kommuner har kommit med hållbarhetsarbetet. Vi får en bra lägesbild och Stockholm kan nu förhoppningsvis vara en föregångare som kan inspirerar andra kommuner till hållbar utveckling, menar Jesper Johansson.

Om studien


Tyréns har gjort en genomlysning av hur väl Sveriges 35 största städer och kommuner arbetar med mobilitet. Med mobilitet avses här hur människor kan transportera sig på ett effektivt, säkert, snabbt och hållbart sätt. Studien har använt ett viktningssystem för insamlad data, där förutsättningar värderas högst (50) följt av utfall (30) och ambition (20). Inom delområdet förutsättningar inryms tillgänglighet, cykel, bil och kollektivtrafik.

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
svealandstrafiken front.jpg
tåg i bergslagen front.jpg
nrc front.jpg
sj front.jpg
hedinbil.jpg
norwegian.jpg
bottom of page