top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

 

 

Mäklarpanelen: Stillastående priser resten av året

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att köparna på bostadsmarknaden fortfarande har ett tydligt övertag och att vårens återhämtning har kommit av sig. En majoritet av mäklarna tror på stillastående priser på både bostadsrätter och villor under resten av 2024. Marknaden spretar åt olika håll och det rekordstora utbudet dämpar, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 378 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 3.54 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 3,58 när samma fråga ställdes i april och 3,14 i juni 2023. Köparna har alltså fortsatt tydligt övertag på marknaden och återhämtningen som märkts under våren har kommit av sig. Efterfrågan sjunker relativt tydligt i Stor-Göteborg och Stor-Malmö medan Stor-Stockholm går mot strömmen med minskat övertag för köparna.

  • Det har varit mer positiva vibbar på marknaden under våren med fler affärer och stigande priser. Men det är också en väldigt spretig marknad med ett utbud som är dubbelt så stor som en historiskt sett normal nivå. Vissa bostäder säljs snabbt och dyr medan andra inte blir sålda alls. Jag förstår och det är förvirrande för bostadskonsumenterna och svårt att navigera i, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Stillastående priser resten av året


Mäklarna fick även svara på vad de tror om prisutvecklingen under resten av året. När det gäller bostadsrätter tror 59 % av mäklarna på stillastående priser, 33 % på stigande och 8 % på sjunkande. När det gäller villor tror 52 % på stillastående priser medan 44 % tror på stigande priser och 5 % på sjunkande. Fler tror alltså på stigande villapriser än bostadsrättspriser och på villasidan sticker Göteborg och Malmö ut där en majoritet av mäklarna tror på stigande priser resten av året.

  • Vi har haft relativt tydliga prisökningar under våren och det vore märkligt om inte det stora utbudet hade en dämpande effekt framåt under sommaren och hösten. Vi trodde att utbudet skulle sjunka till mer normala nivåer succesivt men vi ser inte det. Högt belånade bostadsrättsföreningar har också fått det tuffare i takt med att deras lån med låga bundna räntor löper ut vilket också håller emot prisökningar, fortsätter Johan Engström.

Källa: Fastighetsbyrån

priser.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_______________________

AB Ängelholmshem kopiera.jpg
partillebo front.jpg
vöfab front.jpg
säffle.png
tranåsbostäder front.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
munkbo front.jpg
kil front.jpg
torsås front.jpg
skövdebostäder front.jpg
bottom of page