NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

stämmolag.jpg

Tillfällig stämmolag återinförs

Även om pandemin nu äntligen synes gå mot sitt slut så finns det fortfarande behov av att kunna genomföra stämmor på ett smittskyddssäkert sätt. HSB Riksförbund har aktivt jobbat för en förlängning av den tillfälliga stämmolagen. Lagen upphörde vid årsskiftet men återinförs nu.

Tillfällig stämmolag återinförs

I april 2020 började lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, även kallad den tillfälliga stämmolagen, att gälla. Syftet var att underlätta för företag och föreningar att genomföra årsstämmor på ett sådant sätt att risken för att sprida viruset som orsakar covid-19 kunde minskas. Lagen var tidsbegränsad och slutade att gälla den sista december 2021.

HSB Riksförbund begärde då, tillsammans med Bostadsrätterna och Riksbyggen, i en skrivelse till regeringen att lagen skulle förlängas. Detta för att spridningen av covid-19 ökade markant i början av året och för att det fortsatt kan finnas behov för föreningar att hålla sina stämmor utan fysiskt deltagande.

Riksdagen har nu beslutat att återinföra den tillfälliga stämmolagen från den 1 mars 2022 till den 31 december 2022.

Lagen möjliggör att föreningsstämmor även kan genomföras: 

  • genom elektronisk uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta före stämman

  • genom fysisk närvaro med möjlighet för medlemmarna att poströsta före stämman eller

  • genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Lagen möjliggör även att insamling av fullmakter får ske efter beslut av styrelsen.

Möjliga sätt att hålla stämmor

Under tiden som den tillfälliga stämmolagen gäller kan stämmor hållas på följande olika sätt:

  • Stämma med fysiskt deltagande

  • Stämma med fysiskt deltagande och poströstning

  • Stämma digitalt med möjlighet till poströstning

  • Stämma digitalt med möjlighet till fysiskt deltagande

  • Stämma med enbart poströstning (inget fysiskt eller digitalt deltagande)

  • Per capsulam/skrivbordsstämma (inget fysiskt eller digitalt deltagande)

Mallar och checklistor för fullmaktsinsamling samt både rena poströstningsstämmor och digitala eller fysiska stämmor i kombination med poströstning finns för styrelser i Mitt HSB eller hos din HSB-förening.

Källa: HSB

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_______________________

AB Ängelholmshem kopiera.jpg
kungälv front.jpg
boab front.jpg
säffle.png
bärkehus.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
bostäder i borås front.jpg
sjöbohem.jpg
hammaröbostäder front.jpg
skövdebostäder front.jpg