NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

snickare.jpg

Tony Ringqvist är en av operatörerna som testat att använda AR-glasögon vid montering av takstolar.

Snickare testar att bygga hus med AR-glasögon

Kan man ersätta husritningar på papper med AR-glasögon som ger bygginstruktioner direkt i synfältet? I nära samverkan med träindustrin undersöker nu forskare och studenter vid Högskolan Väst om AR-teknik kan underlätta och effektivisera industriell husproduktion.

Intresset för att bygga hus i trä ökar stort och parallellt utvecklar träbyggnadsindustrin nya effektivare tillverkningsmetoder. I projektet Tillverka i trä, där Högskolan Väst är en av flera parter, har nätverket av företag och forskare inventerat träindustrins utmaningar och behov av ny teknik. AR-teknik, augmented reality, är ett av flera teknikområden som aktörerna nu tittar närmare på i olika forskningsprojekt.

Doktoranden Nicole Tobiskovà driver ett projekt där AR-glasögon testas av operatörer som bygger takstolar.

– Det här är ett studentprojekt där studenterna har samverkat med vår industripartner i nästan ett halvår för att skapa en lösning som ska stötta operatörer i monteringsarbetet, säger Nicole Tobiskovà.

En av talstolsoperatörerna som testat att montera med AR-glasögon är Tony Ringqvist:

– Man får en klarare helhet av hur takstolen ser ut och var piedestaler hamnar. Du kan styra den direkt med bara händerna mycket smidigare.

AR står för Augmented Reality (förstärkt verklighet) och innebär att man kan uppleva en verklig miljö som förstärks av element skapade i en dator.

Mer om Tillverka i trä - en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin.

Källa: högskolan Väst

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_______________________

AB Ängelholmshem kopiera.jpg
kungälv front.jpg
boab front.jpg
säffle.png
bärkehus.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
bostäder i borås front.jpg
sjöbohem.jpg
hammaröbostäder front.jpg
skövdebostäder front.jpg