top of page

NYHETER                                                                                                                        Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER_____________________

 

 

En ny rapport fastställer att stora satsningar kommer ske inom vårdbyggnader de kommande tio åren.

Ny rapport: Sjukhusbyggen kommer att öka – Så effektiviseras byggandet

De kommande tio åren förväntas stora satsningar ske inom vårdbyggnader. Projektpackade leveranser, redundanta ellösningar och digitala tvillingar kan vara några sätt att effektivisera dessa projekt. Det visar en ny rapport som Hager tagit fram tillsammans med flera andra branschexperter. Här listar vi fyra viktiga insikter från rapporten som kan vägleda komplexa sjukhusprojekt.

Behovet av renoveringar och byggnationer av vårdfastigheter är stort – prognosen för 2023 och 2024 visar att det planeras för 250000 kvadratmeter respektive 300000 kvadratmeter nya vårdbyggnader. Behovet förväntas att fortsätta på en likvärdig nivå de kommande åren. Det framkommer i en rapport från Hager Sverige, en av branschens ledande aktörer inom produkter för elinstallation.

– Sjukhusbyggen och renovering av vårdfastigheter är viktiga projekt som bygger vårt samhälle. Det är initiativ som prioriteras trots rådande lågkonjunktur. Det är viktigt att säkerställa driftsäkerhet och trygga miljöer, samtidigt som sjukhusbyggen i sig ofta är komplexa med högt ställda krav. Vi såg därför behov av att samla relevant kunskap och ge vägledning i verktyg och lösningar som gör den här typen av projekt effektivare på ett säkert sätt, säger Fredrik Jörén, regionchef för projekt på Hager Sverige.

Projektpackade leveranser


Projektpackade leveranser förutspås göra projektarbeten mer effektiva. Det nya arbetssättet innebär att leverantören packar nödvändigt material med hjälp av detaljerade ritningar som skickas av installatören. Sedan beräknas åtgången ut av leverantören som levererar produkter i uppdelade projektpaket – enkla för installatörerna att plocka med sig. Projektpackade leveranser minskar risken för förluster och fel och minskar behovet av lagerutrymme och resor till centrallagret.

Redundanta ellösningar


Byggkrav på vårdbyggnader, inte minst när det gäller elinstallation, är höga eftersom ett driftstopp kan innebära stora förluster. Kraftförsörjningen av sjukhus är därför en utmaning och en kritisk aspekt som kräver att anställd el-entreprenör besitter stor kompetens och erfarenhet.

Redundanta ellösningar minimerar risken för driftstopp. Med redundanta lösningar tar en annan kraftkälla över om den ordinarie slutar att fungera. För sjukhus används ofta tre kraftslag – elnät, UPS (avbrottsfri kraft) och generatorer. Även om den redundanta ellösningen är mer kostsam, är det en bra investering för bland annat sjukhus, som är helt beroende av sin elförsörjning.

Förmonterade kanaler


Tidsbesparande lösningar vid vårdbyggen är prioriterade. Ofta är projekten omfattande och kräver mycket tid från olika leverantörer. Måttanpassade och förmonterade kanaler både underlättar och effektiviserar processen. Endast en kanal beräknas ta cirka fyra timmar att montera. Därför är måttanpassade och förmonterade kanaler ett smart sätt att spara tid. I rapporten ges ett exempel där el-entreprenörerna i vårdprojektet sparade cirka 4500 timmar genom förmonterade kanaler.

Digitala tvillingar


En digital tvilling är en teknik för visualisering som har många användningsområden. Tekniken används allt oftare inom sjukhusprojekt för att både projektera och förvalta fastigheterna. En digital tvilling är i grunden en 3D-modell av en fysisk miljö eller en process som är kopplad till aktuella data från verkligheten. Digitala tvillingar ger en nästintill perfekt och verklig återspegling av projektet, vilket både tillgängliggör projektet och sparar enorma mänger tid. Således blir verktyget användbart vid planering, upphandling, projektering och byggande för att visuellt kommunicera tänkt slutresultat.

Källa: Hager

sjukhusbyggen.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page