top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

sömnbrist.jpg

Sömnbrist kopplas till depression och suicidtankar bland ungdomar Pixabay CC0

Sömnbrist kopplas till depression och suicidtankar bland ungdomar

En ny studie utförd i Stockholms län visar att många högstadieelever sover mindre än de rekommenderade åtta timmarna per natt under skoldagar. Denna bristande sömnkvalitet och korta sömntider kopplas till ökad risk för depression och suicidtankar.

Forskarna fann att elever med depression sov mindre än elever som inte led av depression. Dessutom visade studien att sämre sömnkvalitet ökade risken för depression. Mindre sömn kunde även kopplas till ökad risk för suicidtankar. Detta samband kvarstod även efter att man kontrollerat ungdomarna för depression, vilket visar på den starka kopplingen mellan sömn och mental hälsa.

Resultaten understryker vikten av att främja goda sömnvanor bland ungdomar i Sverige. Forskarna föreslår att skolor bör överväga senare skolstartstider för att ge ungdomar mer möjlighet att få tillräckligt med sömn. Det är även viktigt att inkludera utbildning om sömn och främjande av goda sömnvanor i program för suicidprevention och psykisk hälsa bland ungdomar.

Källa: Psykiatrispecialisterna

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
noxor.jpg
autolivfront.jpg
kornetsakustik.jpg
sciencevillagescandinavia.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
gentekniknamnden2.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page