NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

 

 

Så hindras jobb, flytt och familjebildande av problem på bostadsmarknaden

Var femte ungdom har övervägt att tacka nej till jobb på grund av dennes situation bostadsmarknaden. Nästan 40 procent i åldern 28–37 har övervägt att flytta från sin nuvarande boendeort av samma anledning. En fjärdedel i samma åldersgrupp har övervägt att inte skaffa barn på grund av svårigheter att hitta en passande bostad som de har råd med. Det visar en ny rapport som tagits fram i samarbete mellan Mäklarsamfundet, Stockholms Handelskammare och Hemnet.

I rapporten ”Käppar i hjulet – En undersökning om hur situationen på bostadsmarknaden påverkar synen på flytt, jobb och familjebildning” har Mäklarsamfundet, Stockholms Handelskammare och Hemnet tillsammans undersökt hur olika åldersgrupper i olika boendeformer i både stad och landsbygd upplever att de påverkas av problem på bostadsmarknaden. Genom en enkätundersökning på hemnet.se har vi frågat om svårigheten att hitta en passande bostad som de har råd med påverkar synen på jobb och karriär på den aktuella orten, viljan att flytta därifrån och tankar om familjebildning och att utöka familjen.

- När det blir svårare att köpa den bostad som man har behov av sätter det käppar i hjulet för livet. Den här rapporten visar att den som inte kan ta sig över de höga trösklarna in till bostadsmarknaden också upplever att de inte kan bilda familj, ta ett nytt jobb eller bo kvar i sin hemkommun, säger André Nilsson, Näringspolitisk expert, Mäklarsamfundet.

Det är framför allt de i familjebildande ålder, 28–37 år, som utmärker sig genom att i störst utsträckning övervägt att flytta från sin nuvarande boendeort eller att inte skaffa barn på grund av svårigheter på bostadsmarknaden. De som bor i ett eget, ägt boende upplever problem i mindre utsträckning än de som hyr sitt boende. De äldre, som ofta har uppfyllt sin långsiktiga boendepreferens, upplever problem i lägst utsträckning.

  • Rapporten visar att var fjärde person i åldrarna 28–37 år har övervägt att inte skaffa barn på grund av deras situation på bostadsmarknaden.

  • Var femte ungdom, 18–27 år, har övervägt att tacka nej till jobb på grund av bostadsmarknaden på den aktuella orten.

  • 39 procent i åldersgruppen 28–37 har övervägt att flytta till en annan ort på grund av svårigheten att hitta en passande bostad som de har råd med på sin boendeort.

- Vi får ofta höra från företag att deras jobbkandidater tvekar att ta ett jobb i Stockholm. Det är för dyrt att köpa, för svårt att få lån och omöjligt att få ett hyreskontrakt. Vi måste ta ett helhetsgrepp om bostadsmarknaden för att sänka trösklarna och öka rörligheten, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Det saknas inte åtgärder för att på både kort och längre sikt vända utvecklingen och ge större skäl för optimism och framtidstro. Rapporten avslutas med övergripande policyförslag för en mer hoppfull bostadsmarknad för fler.

Rapporten baseras på en enkätundersökning bland besökare på hemnet.se under perioden 24 november till 15 december 2021. Cirka  2 000 personer besvarade enkäten.

Källa: Mäklarsamfundet

så hindras.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

AB Ängelholmshem kopiera.jpg
kungälv front.jpg
boab front.jpg
säffle.png
bärkehus.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
bostäder i borås front.jpg
sjöbohem.jpg
hammaröbostäder front.jpg
skövdebostäder front.jpg