top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

riksbanken.jpg

Riksbankens räntebesked – detta säger mäklarna

Efter att Riksbanken höjt räntan åtta gånger sedan förra våren, är det många företag och hushåll som nu jublar över att styrräntan förblir oförändrad på 4 procent. Men trots det positiva beskedet, är det flera mäklare som fortfarande har en negativ framtidstro på bostadsmarknaden.

Under torsdagen den 23 november presenterades Riksbankens nya räntebesked och som förutspått så sänks inte räntan, trots stigande priser på livsmedel, elektricitet och bränsle. Riksbanken baserar beslutet på tron om att den svenska ekonomin fortfarande behöver stimuleras. Detta kom som en oerhörd lättnad för mäklarna då det innebär att det nu framöver förhoppningsvis kommer finnas fler människor som känner sig lockade till att köpa bostäder.

– Det kommer vara betydligt lättare att få in affärer. Folk som hittar något de gillar kommer nog agera på det snabbare framöver, säger mäklaren Markus Olsson från Fastighetsbyrån i Stockholm.

Sedan pristoppen i mars-april i fjol har bostadspriserna fallit markant. För bostadsrätter har fallet i genomsnitt i landet varit 10 procent och för villor 13 procent. Med tanke på den kraftiga uppgången av räntorna, speglar dessa siffror endast en måttlig nedgång. Dock har antalet affärer rasat och som många mäklare påpekat flera gånger till Bovision, har bostadsmarknaden “kraschat”.

 

Bostadsmarknadens framtid

Trots det positiva räntebeskedet finns det fortfarande vissa osäkerhetsfaktorer som kan påverka framtiden. Enligt Riksbankens prognos kan det finnas en risk för att räntan höjs framöver igen om inflationsutsikterna försämras. Detta kan påverka bostadsmarknaden genom att göra det dyrare för människor att finansiera sina bostadsköp.

– Trots att räntan inte höjdes ligger den fortfarande på en väldigt hög nivå, vilket gör den svår för många att klara av, berättar Markus Olsson.

Samtidigt visar Riksbankens bedömning att inflationen kan sjunka redan från årsskiftet, vilket lyckligtvis är mindre än en månad. Detta kan vara en positiv faktor för bostadsmarknaden då det kan innebära att prisökningarna på bostäder kan bli mer hanterbara för köpare.

– Det blir lättare för framtida köpare att räkna sina månadskostnader. Men jag tror framförallt att folk har blivit mer positiva till att köpa en bostad nu när de vet att räntan inte kommer att höjas på ett tag, säger mäklaren Anton Henriksson från Erik Olssons Fastighetsförmedling.

 

Mäklarnas perspektiv

Som ett av Bovisions kärnvärden lyder, är ett nära samarbete med mäklarna nyckeln till en väl fungerande bostadsmarknad. Därför är det viktigt att ta hänsyn till vad mäklarna tycker om bostadsmarknaden och dess framtid. Som experter inom fastighetsbranschen, har de en unik inblick i marknadstrender och kundernas beteenden.

– Att räntehöjningen har avstannat kommer troligtvis ändra psykologin hos många köpare, säger Markus Olsson och tillägger:

– Många köpare har varit väldigt avvaktande, men kommer troligtvis slå till på en bostad nu.

Mäklare kan ha olika åsikter om huruvida en räntehöjning är positiv eller negativ för bostadsmarknaden. Vissa mäklare kan se en räntehöjning som en möjlighet att öka sina intäkter genom att erbjuda mer attraktiva lån och finansieringsalternativ till sina kunder. Å andra sidan kan en räntehöjning göra det svårare för vissa köpare att kvalificera sig för lån och därmed minska efterfrågan på bostäder.

 

Påverkan på bostadsköpare

Bostadsmarknadens framtid påverkar i hög grad de som är intresserade av att köpa en bostad. Om räntorna förblir låga kan det vara en fördel för köparen då det kan innebära lägre månadskostnader för bolån. Detta kan göra att fler människor har råd att köpa och äga en bostad.

Dock varnar vissa mäklare att höjda räntor kan göra det svårare för vissa bostadsköpare att kvalificera sig för lån. Detta kan minska efterfrågan på bostäder och därmed påverka priserna negativt. Det är därför viktigt för köpare att vara medvetna om de potentiella förändringarna på bostadsmarknaden och att förbereda sig för olika scenarier.

Påverkan på säljare

För säljare kan bostadsmarknaden framtid också ha en betydande påverkan. Om priserna på bostäder förblir stabila eller stiger, kan det vara en fördel för säljare då de kan få högre avkastning på sina investeringar. Det kan också öka konkurrensen på marknaden och göra att fler köpare är villiga att betala mer för en bostad.

Om däremot priserna på bostäder sjunker på grund av höjda räntor eller andra faktorer, kan det vara en utmaning för säljare. De kan behöva anpassa sina förväntningar och prisnivåer för att attrahera köpare och slutföra försäljningen.

 

Mäklarnas syn på framtiden

Mäklaren Anton Henriksson från Erik Olssons har en positiv framtidstro och hoppas på att bostadsmarknaden kommer att förbli stark och att efterfrågan på bostäder fortsätter vara hög. Han tror att även om räntorna höjs, kommer det inte att ha en betydande inverkan på marknaden och Anton tror också att människor alltid kommer vilja köpa bostäder och att behovet av ett tak över huvudet är en grundläggande faktor som driver marknaden.

– Det är en väldigt positiv nyhet att räntehöjningen har avstannat och det visar att bostadsmarknaden går i rätt riktning, säger han och tillägger:

– Förhoppningsvis kommer detta leda till någon form av räntestopp.

Dock är mäklaren Markus Olsson lite mer skeptisk kring bostadsmarknadens framtid då han fortsätter se flera hinder. Han tror inte att räntebeskedet kommer påverka bostadsmarknaden på ett särskilt positivt sätt, som vissa andra mäklare förutspått, utan han tror att även 2024 kommer vara ett kämpigt år för många bostadsköpare och säljare.

– Under 2024 så är jag negativt inställd. Det kommer bli fortsatt tufft och många kommer behöva sluta med sina lyxköp och börja känna, sakta men säkert, kostnaderna att leva. Men det kommer förhoppningsvis att vända vid årsskiftet 2025.

Källa: Bovision

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
kornetsakustik.jpg
sciencevillagescandinavia.jpg
outlander.jpg
noxor.jpg
hedinbil.jpg
autolivfront.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
structor.jpg
incert.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page