top of page

NYHETER                                                                                                                    Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

Brandsäkerhet: Många arbetsplatser ignorerar regelverket enligt ny undersökning

En Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av försäkringsbolaget Dina Försäkringar avslöjar att många svenska arbetsplatser brister i rutinerna när det kommer till brandskydd.

För snart tre år sedan gjorde Arbetsmiljöverket en skärpning av brandsäkerhetskraven på Sveriges arbetsplatser. Den viktigaste förändringen var att alla förväntas ha aktuell kunskap om utrymning och utrymningsvägar. Paragraferna kring brandskyddsområdet utökades också från 15 till 21 stycken, vilket kan ses som en ökad betoning på dessa frågor. Det är dock långt ifrån alla arbetsplatser som lever upp till kraven.

I Dina Försäkringars undersökning, baserad på 1 083 intervjuer, uppger var femte (21 %) att de aldrig deltagit i en brandövning på arbetsplatsen, och nästan lika många (13 %) svarar att det inte skett de senaste fem åren. Dessutom svarar en av fyra (25 %) att de inte har kännedom om utrymningsvägarna.

– Kraven finns där av en god anledning. Under 2022 inträffade över 10 000 bränder i verksamhetslokaler. Alla ska vara medvetna om hur de ska agera när larmet går. Brandövningar bör vara en regelbunden del av brandskyddet, i kombination med genomgångar av brandsäkerhetssystem och utrymningsvägar, säger Anders Jangborg, produktchef Företag på Dina Försäkringar.

Kunskapsnivån är också ojämn. I åldersgruppen 18-29 år är det endast 55 procent som uppger att de varit med på en brandövning, och 66 procent som hävdar att de känner till utrymningsvägar. Dessa siffror skiljer sig kraftigt från 30-49-åringarna, där 75 procent säger att de deltagit i brandövningar och där hela 82 procent är medvetna om utrymningsvägarnas läge.

– Det är uppenbart att det finns ett betydande kunskapsgap bland yngre personer. På arbetsplatser där det finns en stor andel unga medarbetare kan det vara nödvändigt med riktade insatser för att stärka säkerhetskulturen, säger Anders Jangborg, produktchef Företag på Dina Försäkringar. Källa: Dina Försäkringar

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
structor.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page