top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

 

 

Räntekostnader fortsatt största hotet mot svenskarnas privatekonomi

Svenskarna oroade sig mindre över sin privatekonomi idag jämfört med för ett år sedan, visar en ny Sifo-undersökning gjort på uppdrag av Fastighetsbyrån. Men trots genomförd och aviserade räntesänkningar ser svenskar fortfarande ökade räntekostnader som det största hotet mot deras privatekonomi.

I en ny sifo-undersökning genomförd av Verian har Fastighetsbyrån undersökt hur svenskarna ser på sin privatekonomi. På frågan ”Känner du dig oroad över din privatekonomi?” svarade 30 % Inte alls oroad, 45 % Inte särskilt oroad, 18 % ganska oroad och 5 % mycket oroad. Sammantaget är svenskarna något mindre oroade över sin privatekonomi jämfört med när samma fråga ställdes för ett år sedan.

Resultaten visar även att räntekostnader är det som oroar flest svenskar mest, 18 %. Andelen som anger räntekostnader har till och med ökat jämfört med när samma fråga ställdes för två år sedan. Även arbetslöshet (13 %) och sjukskrivningar (11 %) har ökat som potentiella hot mot privatekonomin och ligger idag närmare räntekostnader.

 • Räntekostnader är en väldigt stor del av hushållskostnaderna för många svenskar som pustar ut när räntorna är på väg ner. Och det har även gett en positiv skjuts på bostadsmarknaden under våren. I praktiken ser vi dock att relativt många privatpersoner och föreningar som haft bundna räntor på låga nivåer fortfarande står inför stigande räntekostnader och avgifter. Det påverkar efterfrågan och ger en splittrad bostadsmarknad, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Ensamstående med barn ekonomiskt utsatta


En grupp som sticker ut tydligt i undersökningen är de som bor själva med barn där 35 % är ganska oroade för sin privatekonomi och 15 % är mycket oroade. Även i den gruppen är räntekostnader det överlägset största hotet (30 %).

 • Ensamstående med barn är tydligt mer oroande över privatekonomin. Speciellt i storstäderna blir boendekostnaderna en väldigt stor del av den disponibla inkomsten för den gruppen, fortsätter Johan Engström.

Geografiskt sticker även boende i mellersta och övre Norrland ut med tydligt högre andel som är ganska oroade över privatekonomin.


Resultat från undersökningen

Känner du dig oroad över din privatekonomi?

 • Inte alls oroad, 30 % (Bor själv med barn, 13 %, jmf vår 2023 19%)

 • Inte särskilt oroad, 45 % (Jmf vår 2023 53 %)

 • Ganska oroad, 18 % (Bor själv med barn 35 %, Mellersta och övre Norrland 32 %, jmf vår 2023 21 %)

 • Mycket oroad, 5 % (Bor själv med barn, 15 %, jmf vår 2023 6 %)

 • Tveksam, vet ej, 1 % (Jmf år 2023 1 %)

Vad känns som det största hotet mot din privatekonomi under 2024 (Jmf vår 2022)?

 1. Ökade räntekostnader, 18 % (15 %)

 2. Att jag/någon i min familj blir arbetslös, 13 % (7 %)

 3. Att jag/någon i min familj blir sjukskriven/långtidssjukskriven, 11 % (9 %)

 4. Höga/ökade elpriser, 9 % (13 %)

 5. Min egen konsumtion, 8 % (7 %)

 6. Nedgång på börsen, 7 % (15 %)

 7. Höga/ökade drivmedelskostnader, 4 % (13 %)

 8. Sjunkande bostadspriser, 1 % (1 %)

 9. Det finns inget som hotar min privatekonomi, 14 % (8 %)

 10. Annat, 9 % (9 %)

 11. Tveksam, vet ej 6 % (3 %)


Om undersökningen


Undersökningen har genomförts av Verian på uppdrag av Fastighetsbyrån. Den bygger på 1002 intervjuer med den svenska allmänheten 18–84 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 7 juni – 13 juni 2024.

Resultaten från årets undersökning kan för vissa frågor jämföras med motsvarande undersökningar med sifo-panelen våren 2023 och 2022.

Källa: Fastighetsbyrån

räntekostnader.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

AB Ängelholmshem kopiera.jpg
partillebo front.jpg
vöfab front.jpg
säffle.png
tranåsbostäder front.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
munkbo front.jpg
kil front.jpg
torsås front.jpg
skövdebostäder front.jpg
bottom of page