top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

 

 

SkandiaMäklarnas Räntetemp visar: Riksbankens räntehöjningar har fått svenskarna att vänta med renovering och semesterresor

Svenskarnas oro inför räntebeskeden har dalat sedan räntetoppen nåddes. Nu är majoriteten av svenskarna inte oroliga, även om det fortfarande nästan är en av fem som känner sig nervösa inför beskedet. De höga räntenivåerna har även fått svenskarna att tänka om ekonomiskt, det gäller inte minst den yngre åldersgruppen 18–29 år där tolv procent behövt flytta hem till föräldrar eller närstående och nio procent har väntat med att skaffa barn.

Sedan april 2022 har styrräntan gått brant uppåt, för att sedan ligga oförändrad de senaste tre beskeden. Nu är förväntningarna höga om att den första räntesänkningen kommer inom kort och att fler sänkningar kommer därefter. Till följd av det har oron sjunkit bland den svenska befolkningen, det visar sig i SkandiaMäklarnas undersökning Räntetempen. Men det är fortfarande en femtedel som är nervösa inför beskedet.

– Oron inför räntebeskedet har sjunkit hos den svenska befolkningen och inte minst efter att räntetoppen nåddes. Nu märks en tydlig skillnad i svenskarnas inställning där de ser ljuset i tunneln gällande ränteläget, något som också syns på bostadsmarknaden. Fler spekulanter dyker upp på visningarna och försäljningshastigheten har ökat. Det är något som kommer fortsätta vid en räntesänkning i maj eller juni och inte minst med fler sänkningar inom snar framtid, säger Andreas Moritz, VD SkandiaMäklarna.

Ränteläget har inte bara oroat svenskarna utan även påverkat deras ekonomiska situation. Extra tydligt är det i de yngre åldersgrupperna. Nästan en fjärdedel av svenskar i åldern 30–39 år uppger att de inte kunnat genomföra önskade semesterplaner och en av fem att de fått skjuta på att renovera. En av tio i åldrarna 18–29 och 40–49 år har väntat med att byta jobb. Dessutom har nio procent i den yngre åldersgruppen uppgett att de väntat med att skaffa barn och tolv procent har behövt flytta hem till familj eller närstående. Totalt uppger nio procent av svenskarna att de inte haft råd att flytta.

– Ränteläget har påverkat svenskarna på många sätt och Räntetempen visar att renovering av sitt boende är en av de saker som hamnat på efterkälken. Det är just sådant som renovering och annat som inte är akut som vanligtvis prioriteras ned under mer ekonomiskt utmanande perioder. Kommande räntesänkningar skulle inte bara möjliggöra en flytt för många, vilket det finns ett behov av, utan även att kunna renovera i det befintliga hemmet. Vi ska inte heller glömma att vi befinner oss i ett ganska normalt ränteläge ur ett historiskt perspektiv, men att vi vant oss vid en ovanligt låg ränta de senaste tio åren, avslutar Andreas Moritz.

 

Om undersökningen:


Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 3–6 maj 2024 har sammanlagt 1004 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

Källa: Skandiamäklarna

ränta.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_______________________

AB Ängelholmshem kopiera.jpg
partillebo front.jpg
vöfab front.jpg
säffle.png
tranåsbostäder front.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
munkbo front.jpg
kil front.jpg
torsås front.jpg
skövdebostäder front.jpg
bottom of page