top of page

NYHETER  KOMMUN & FÖRVALTNING                                                                Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

 

 

Fysioterapeuten Sofia Arnslätt och dietist Joanna Edström i filialens gym.

Primärvården ömsar skinn för bättre levnadsvanor 

Det ska bli enklare att göra hälsosamma val framöver. Ny kunskap och nya framtidsutmaningar har satt Region Skånes sjukvård i rörelse mot förändrade arbetssätt. Inom Primärvården Skåne innebär det ett ökat fokus på förebyggande insatser, som att erbjuda människor mer stöd i valet av levnadsvanor.   

– Att mycket ohälsa kan förebyggas genom goda levnadsvanor, det vet vi ju. I den vanliga vården finns det inte alltid utrymme för det förebyggande och hälsofrämjande. Nu får vi en chans att bidra mer till människors framtida hälsa och det känns fantastiskt, säger Joanna Edström, dietist på Vårdcentralen Laröds filial i Mariastaden, Helsingborg. Det är Region Skånes första hälsoinriktade vårdcentralsfilial.

Bidra till bättre hälsa 

Här arbetar bland annat dietist, fysioterapeut, psykolog, levnadsvanesjuksköterska och BVC-sköterska under samma tak med inriktning på preventiva insatser. Syftet är att på sikt bidra till bättre hälsa för fler så att färre invånare behöver uppsöka hälso- och sjukvården för åkommor och sjukdomar som är lätta att förebygga. Ett exempel på en sådan insats är fysisk aktivitet.   

–  Vi kan exempelvis hjälpa personer att komma i gång med en träningsrutin, även om de inte är sjuka, säger Sofia Arnslätt, fysioterapeut på Vårdcentralen Laröds filial i Mariastaden.     

Fler får hälsosamtal  

Jämfört med Vårdcentralen Laröd, där den vanliga vårdverksamheten bedrivs, har filialen fått anpassade lokaler och ett större utbud inom hälsofrämjande och förebyggande insatser.   

En viktig del i arbetet är att erbjuda samtal kring levnadsvanor, oavsett ålder. Tanken är att många fler ska få möjlighet att gå på hälsosamtal än de 40-och 50-åringar som automatiskt blir kallade till riktade hälsosamtal via sin vårdcentral. Med hjälp av en rehabiliteringskoordinator erbjuds exempelvis personer som är sjukskrivna tidig kontakt med fysioterapeut, dietist eller psykolog.   

För Joanna Edström innebär det att hon möter fler patientgrupper än tidigare och har ett eget rum med samtalshörna vilket ger bättre förutsättningar för bra samtal.   

– I ett rum utan brits blir samtalen mer avslappnade, säger hon.     

Mer tid för patienterna

Sedan den hälsoinriktade filialen öppnade i december arbetar Joanna Edström med förebyggande hälsorådgivning samtidigt som hon fortsätter att träffa patienter som behöver kostbehandling på vårdcentralen i Laröd. Genom att inte behöva dela tiden mellan många olika vårdcentraler, upplever att samarbetet mellan yrkesfunktionerna har stärkts. 

   – Det är inte många vårdcentraler som har en dietist anställd på heltid. Jag upplever att vi har tid för våra patienter och att jag är en självklar del av utvecklingsarbetet. Nu kan jag även hjälpa patienter som befinner sig på gränsen istället för att endast prioritera de som redan är sjuka, berättar Joanna Edström.   

 För patienterna betyder det också en ökad kontinuitet i vården.   

– Jag märker att ju mer jag är på plats på en och samma vårdcentral desto större skillnad kan jag göra. Förutom att jag möter fler patientgrupper här har jag också möjlighet att följa upp patienterna bättre, till exempel genom att boka in extra besök. För att göra en livsstilsförändring kan både tid och stöttning längs vägen vara avgörande för att lyckas.       

  • På många håll inom primärvårdens verksamheter pågår små och stora förflyttningar, där man prövar att se patienten som medskapare av sin egen hälsa istället för mottagare av hälso- och sjukvård 

  • Målet med att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande är att bidra till bättre hälsa för fler på både kort och lång sikt, och samtidigt minska behovet av framtida hälso- och sjukvård.  

Skåne.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER___________________

rättvik front.jpg
Söderköping front.jpg
nora front.jpg
mariestad front.jpg
vårgårda front.jpg
sigtuna front.jpg
göteborg front.jpg
upplands-bro front.jpg
herrljunga räddningstjänsten.jpg
lerum front.jpg
stenungsund front.jpg
färgelanda front.jpg
mörbylånga front.jpg
hedemora front.jpg
haparanda front.jpg
kramforsfront.jpg
eksjö front.jpg
karlskrona front.jpg
laholm miljö.jpg
Degerfors Service.jpg
älvsbyn front.jpg
Hylte barn och ungdom.jpg
flexator.gif
eksjö front.jpg
malmö stad front.jpg
kungalvfront.jpg
lidköping front.jpg
härryda vatten front.jpg
torsås bildning front.jpg
lidköping teknisk service.jpg
trelleborg front.jpg
kil front.jpg
kinda front.jpg
sandviken front.jpg
bottom of page