top of page

NYHETER  KOMMUN & FÖRVALTNING                                                                Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

piteå.jpg

Piteå behöver mer lokalproducerade livsmedel. Foto: Gröna näringar

Piteå kommun driver förstudie för ökad produktion av lokalproducerade livsmedel

Endast 22-25 procent av de livsmedel vi konsumerar i Norrbotten produceras i länet. Med ambitionen att på sikt öka försörjningsgraden och få fler företag att satsa på livsmedelsproduktion ska en förstudie genomföras under 2024. Beslutet om förstudien och medfinansiering fattades under ett kommunstyrelsemöte.

En god försörjningsförmåga av livsmedel på regional nivå är viktig. De senaste åren har frågan hamnat allt högre på dagordningen då coronapandemin, Rysslands anfallskrig i Ukraina och kriser kopplade till detta har visat på hur känsligt livsmedelssystemet är. Det har blivit tydligt att vi inte kan förlita oss på import när handelsströmmarna störs av olika anledningar, därför är det viktigt med robusta livsmedelskedjor och en så god försörjningsförmåga som möjligt.

Syftet med den nya förstudien är att, med Piteå kommun som pilotkommun, kartlägga hur en offentlig aktör på olika sätt kan bidra till en ökad produktion av lokalproducerade livsmedel. Genom en bred kartläggning och utökad samverkan – med bland annat livsmedelsproducerande företag, förädlare, grossister och rådgivare – kommer förstudien att involvera näringslivet i olika faser.

- En del i förstudien är att prata med livsmedelsföretag om de hinder och utmaningar som de stöter på. Vi tar gärna emot tips på åtgärder som kommun och näringsliv kan underlätta med, för att stötta företagen att utöka sin produktion och uppmuntra fler att starta företag inom livsmedelsproduktion. Då bidrar vi till att skapa en gynnsam miljö för näringslivsutveckling, säger Jessica Lindberg, näringslivsutvecklare Piteå kommun.

Under åren 2018-2023 har Piteå kommun jobbar med frågan inom ramen för projektet Gröna näringar – ett samverkansprojekt med Region Norrbotten. Projektet har arbetat för att långsiktigt stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft och ställning i Norrbotten genom att bland annat bidra till ökad samverkan, skapa mötesplatser och naturliga plattformar för kompetensutveckling bland de gröna näringarnas aktörer. Även gränsöverskridande arbete med andra näringar har varit en viktig del av projektet.

Behov av fler livsmedelsproducerande företag

Idag är andelen lokalproducerat i Piteå kommuns upphandling 27 procent, medan Norrbottens självförsörjningsgrad är 22-25 procent. Det indikerar att Piteå kommun på ett bra sätt har upphandlat de produkter som finns lokalt, men en slutsats är att det finns för få livsmedelsproducerande företag som har potential och intresse att vara med och svara på upphandlingar. Dessutom saknas producenter av en rad livsmedelsprodukter som potentiellt skulle kunna produceras i regionen.

- Det är viktigt att vi fortsätter stimulera livsmedelsproducerande företag att utöka sin produktion och att få fler att våga starta företag i denna bransch. Det stärker försörjningsförmågan och skapar på sikt fördelar för näringslivet och regionens företag, säger Jessica Lindberg.

- Vi behöver öka försörjningsgraden på livsmedel och detta är något som både känns relevant och viktigt för Piteå kommun. Den gröna näringen är en nyckelaktör i många avseenden, där en hållbar och robust livsmedelsproduktion är av högsta vikt. Vi har förhoppningar att förstudien kan visa vägen, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.

Den långsiktiga målbilden är mer lokalproducerad mat på tallriken. Det i sin tur innebär också ett viktigt bidrag i den gröna omställningen likväl som utveckling av landsbygden.

- Den gröna näringen är också centralt kopplad till landsbygdens utveckling på många sätt. Genom att den skapar arbetstillfällen skapas också livskraftiga lantbruk – då får vi en levande landsbygd där människor vill bo, leva och verka, säger Patric Lundström.

Förstudien genomförs under 2024 och finansieras av Piteå kommun via tillväxtpolitiska reserven med 612 106 kronor och Region Norrbotten med 612 106 kronor.

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER___________________

rättvik front.jpg
Söderköping front.jpg
nora front.jpg
mariestad front.jpg
vårgårda front.jpg
sigtuna front.jpg
göteborg front.jpg
upplands-bro front.jpg
herrljunga räddningstjänsten.jpg
lerum front.jpg
stenungsund front.jpg
färgelanda front.jpg
mörbylånga front.jpg
hedemora front.jpg
haparanda front.jpg
kramforsfront.jpg
eksjö front.jpg
karlskrona front.jpg
laholm miljö.jpg
Degerfors Service.jpg
älvsbyn front.jpg
Hylte barn och ungdom.jpg
flexator.gif
eksjö front.jpg
malmö stad front.jpg
kungalvfront.jpg
lidköping front.jpg
härryda vatten front.jpg
torsås bildning front.jpg
lidköping teknisk service.jpg
trelleborg front.jpg
kil front.jpg
kinda front.jpg
sandviken front.jpg
bottom of page