top of page

NYHETER  KOMMUN & FÖRVALTNING                                                              Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

pendlare.jpg

Pendlare reser med Mälartåg. Pressbild: Mälardalstrafik.

Sju regioner: Inriktningen måste vara på pendlarna och godstransporterna

Pendlarna och godstransportörerna måste prioriteras. Regeringen och Trafikverket tar nu nästa steg i planeringen av framtidens transporter och medskicken från Mälardalsrådet är tydliga. Med 750 000 vardagspendlare och 150 miljoner ton gods på årsbasis måste satsningar riktas mot Stockholm-Mälarregionen. Att Sveriges transportnav fungerar är avgörande för landets transporter, bostadsbyggande, näringslivsutveckling och färdplan för ett klimatsmart samhälle.

- 8 av 10 tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm. 200 000 vardagspendlare reser över en eller flera länsgränser för att komma till jobbet. Vi ser betydande behov av ökat underhåll och nyinvesteringar i transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälardalsregionen. Regeringen måste tillskjuta mer resurser till både underhåll och nyinvesteringar, inte minst med tanke på behovet av ökad beredskap. När får vi se ökade resurser och konkreta satsningar i järnvägskapaciteten i vår del av landet för att kompensera för att nya stambanor lagts i malpåse? Tidigare beslutade investeringar som Ostkustbanan med Fyrspåret Uppsala-Stockholm, Ostlänken och Mälarbanan måste prioriteras och genomföras enligt lagt kort ligger-principen, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Regeringen har påbörjat arbetet med översynen av framtidens transporter. I ett första steg har Trafikverket presenterat ett så kallat inriktningsunderlag för regeringen med infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) den 15 januari. Inriktningsunderlaget ska ge regeringen en utgångspunkt för de ekonomiska ramarna och inriktningen för åtgärder i transportinfrastrukturen fram till 2037. I arbetet med inriktningsunderlaget har Mälardalsrådet betonat vikten av att fortsätta satsa på ett hållbart transportsystem med ökade ekonomiska ramar, mer effektiva planprocesser med ökad kostnadskontroll, prioriterade funktioner för en förstorad arbets- och bostadsmarknad, samt behov av stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar. Bakom svaret står de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete.

- Det finns en långsiktighet och tydlighet i hur regionerna i Stockholm-Mälarregionen ser på framtidens infrastruktur och vilka prioriteringar som behövs för våra pendlare och företag. Vårt politiskt förankrade arbete med en uppdaterad utvecklingsstrategi för regionens transporter, den så kallade Systemanalysen, kommer att presenteras i höst, men redan nu vill vi trycka på den viktiga arbetspendlingen, så att frågorna prioriteras av regeringen och Trafikverket, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande för Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

Inriktningsunderlaget kan läsas i sin helhet på Trafikverkets hemsida.

En Bättre Sits
Genom Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits har regionerna i Stockholm-Mälarregionen en tydlig plan för vilka infrastrukturinvesteringar som behöver prioriteras. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER___________________

rättvik front.jpg
Söderköping front.jpg
nora front.jpg
mariestad front.jpg
vårgårda front.jpg
sigtuna front.jpg
göteborg front.jpg
upplands-bro front.jpg
herrljunga räddningstjänsten.jpg
lerum front.jpg
stenungsund front.jpg
färgelanda front.jpg
mörbylånga front.jpg
hedemora front.jpg
haparanda front.jpg
kramforsfront.jpg
eksjö front.jpg
karlskrona front.jpg
laholm miljö.jpg
Degerfors Service.jpg
älvsbyn front.jpg
Hylte barn och ungdom.jpg
flexator.gif
eksjö front.jpg
malmö stad front.jpg
kungalvfront.jpg
lidköping front.jpg
härryda vatten front.jpg
torsås bildning front.jpg
lidköping teknisk service.jpg
trelleborg front.jpg
kil front.jpg
kinda front.jpg
sandviken front.jpg
bottom of page