NYHETER  KOMMUN & FÖRVALTNING                                                               Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

partille.jpg

Den nya besöksplatsen planeras på en del av gräsmattan mellan Oluff Nilssons väg och gång- och cykelvägen. Hundleken och Naturleken ligger väster respektive öster om den nya besöksplatsen i området.

Ny besöksplats tar form i Partille södra centrum

Partille kommun satsar på trevligare mötesplatser och tryggare närmiljöer utmed Oluff Nilssons väg i södra centrum. Här finns redan populära Naturleken och Hundleken. Utifrån boendes önskemål anläggs nu en till besöksplats med fokus på lek och aktiviteter för både barn och vuxna.

– Målet är att omvandla delar av den stora gräsmattan mellan Oluff Nilssons väg och gång- och cykelbanan till en plats för socialt umgänge med aktiviteter för alla åldrar. Till exempel grillplats, boulebana, utegym och lekytor för barn, säger Maria Lind, gatu- och parkchef i kommunen.

En naturlig samlingsplats

Besöksplatsen har planerats med utgångspunkt från närboendes önskemål och i dialog mellan kommunen och fastighetsägare i området.

– Vi vill skapa en trevlig och naturlig samlingsplats och har därför tagit fasta på förslag och synpunkter som kommit fram i samtal med närboende i området. Fokus ligger på barnens behov och att utforma lek-och aktivitetsytor så att alla, både små och stora, kan delta.

Besöksplatsen beräknas vara färdigbyggd i slutet av sommaren 2022. Det förberedande markarbetet har redan inletts.

Sammanlänkat och levande

Insatserna för trevligare mötesplatser och tryggare närmiljöer i södra centrum är en del av Partille kommuns satsning Hållbart Partille. De är även ett led i förverkligandet av kommunens målbild för den framtida centrumutvecklingen.

– Målet är att göra Partille centrum till en plats för fler och stötta skapandet av trygga miljöer och ett attraktivt stadsliv genom att knyta ihop bebyggelsen på båda sidorna av E20 till ett centrum som är sammanlänkat, levande och upplevelserikt.

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER___________________

vaxholm front.jpg
boden front.jpg
ragunda front.jpg
håbo front.jpg
kalmar front.jpg
vadstenafront.jpg
valdemarsvik front.jpg
skinnskattebergfront.jpg
östhammar front.jpg
lundfront.jpg
robertforsfront.jpg
orebrofront.jpg
hällefors front.jpg
kramforsfront.jpg
tekniskabjuv.jpg
östersund front.jpg
arvidsjaur front.jpg
älvsbyn front.jpg
lindesbergfront.jpg
ludvika front.jpg
flexator.gif
hassleholmfront.jpg
tekniskaforvaltningenklippan.jpg
kungalvfront.jpg
lidköping front.jpg
härryda vatten front.jpg
lysekil front.jpg
lidköping teknisk service.jpg
rättvik front.jpg
kil front.jpg
sävsjö front.jpg