NYHETER                                                                                                                     Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

 

 

Omställningslyftet hjälper företag att ställa om

Nu beviljar Tillväxtverket 25 miljoner kronor till projektet Omställningslyftet ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet är att fler företag ska få kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta klimatomställningen.

- Omställningslyftet ger små och medelstora företag i hela Sverige möjlighet att accelerera sin gröna omställning, vilket är av betydelse för svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska nå nationella och internationella klimatmål. Vi förväntar oss att projektet ska leda till att tusentals företag får en ökad kunskap om hur de kan ställa om sin verksamhet och få hjälp med att kartlägga sina utmaningar och möjligheter, säger Tim Brooks, chef för avdelning Företag på Tillväxtverket.

Projektet drivs av RISE Research Institutes of Sweden tillsammans med bland andra Swedish Incubators & Science Parks (SISP) Energikontoren, Industriella UtvecklingsCentra (IUC) och IVL Svenska Miljöinstitutet. Syftet är att underlätta klimatomställningen i främst små och medelstora företag. 


Målet med projektet

Målet med projektet är fler företag ska få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen. Projektet syftar även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete.

Aktiviteterna kommer därför inledningsvis bestå av att genomföra behovsanalyser, workshops och ett utvecklingsprogram där företagen kan få individuell coachning och stöd i sin gröna omställning.

Ett resultat av regeringens samverkansprogram


Projektet är ett resultat av Regeringens samverkansprogram och temagruppen Näringslivets klimatomställning. Arbetet påbörjades 2020 genom ett projektförslag av IF Metall och Naturskyddsföreningen i samråd med RISE och Fossilfritt Sverige, som senare kom att vidareutvecklas genom en förstudie finansierad av Vinnova.

 

Fakta om Omställningslyftet: Projektet har beviljats stöd ur det Nationella regionalfondsprogrammet, som ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling och stärka näringslivets konkurrenskraft i hela landet. Omställningslyftet kommer att pågå till augusti 2023.

Samverkansparter: Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Energikontoret i Mälardalen, Energikontor Norr, Energikontor syd, Industriella UtvecklingsCentra Sverige (IUC), IVL Svenska miljöinstitutet, Göteborgs Tekniska College, Innovatum Progress, Kista Science City, Region Västernorrland, Skill Training Scandinavia, Skånes Kommuner, Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area, Stiftelsen Dalarna Science Park, Södertälje Science Park och Techtank.

Källa: Tillväxtverket

omställningslyftet.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_____________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
sv3.jpg
st erik försäkring.jpg