NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

 

 

Ny rapport: Okunskap hos föräldrar gör att barn löper risk att skadas i bilen

Svenska föräldrar är säkerhetsmedvetna och tycker att det är viktigt att barnen sitter säkert i bilen. Men det finns kunskapsluckor bland de vuxna. Särskilt stor är okunskapen bland föräldrar till de lite äldre barnen och bland män, och konsekvensen är att barn löper ökad risk att skadas vid en krock eller olycka. Det visar Volvias stora undersökning Barnsäkerhet i bil.

Här finns hela Volvias rapport Barnsäkerhet i bil att läsa och ladda ner

Många barn åker på ett säkert sätt i bilen. De sitter i bilbarnstolar eller på kudde, och många yngre sitter bakåtvända, visar Volvias undersökning som görs årligen sedan 2009. Utvecklingen sett över en tioårsperiod är positiv – att yngre barn sitter utan barnskydd eller helt utan bilens säkerhetsbälte är idag mycket ovanligt. Samtidigt finns resultat i undersökningen som oroar.

Okunskapen bland föräldrarna är i vissa fall stor. Så mycket som 6 av 10 föräldrar vet inte, eller svarar fel på frågan, om vid vilken ålder som barn kan sluta använda barnskydd i bilen. I undersökningen bekräftas detta också av att mer än en fjärdedel av barnen i gruppen 8–11 år har slutat med barnskydd och bara använder bilens bälte. Det är i många fall för tidigt. I den åldern är få kroppar mogna för att skyddas endast av bilbältet då bältet lätt glider upp mot magen. Här finns en stor risk för skador på inre organ om bilen är inblandad i en olycka. Bilkuddens syfte är att lyfta upp barnet så att säkerhetsbältet hamnar rätt vid höften, och forskare rekommenderar att använda bältesstol eller bilkudde tills man är 10–12 år gammal.

Närmare en tredjedel av föräldrarna vet inte heller vilken ålder ett barn bör ha för att kunna sitta framåtvänd i bilen.

– Vi ser en utmaning i att nå fram med information till föräldrar till barn som slutat på BVC. Det gör att barnen utsätts för en onödig risk. Alla barn har rätt att sitta lika säkert i bilen som en vuxen, säger Sofia Bergfors, barnsäkerhetsansvarig på Volvia.

Bältesmyt och könsskillnader som sticker ut

Resultatet visar också på en seglivad myt om säkerhetsbältet. En överväldigande majoritet, hela 85 %, av svenska föräldrar tror att det är farligt för barnet om bilens säkerhetsbälte ligger mot halsen vid en krock eller kraftig inbromsning. Så är inte fallet, även om det kan vara obekvämt.

Undersökningen visar också att det finns skillnader mellan könen. Män kan generellt sett mindre än kvinnor om barnsäkerhet i bilen. Exempelvis är andelen män som inte vet vilken ålder ett barn bör har för att sitta framåtvänt mer än dubbelt så hög som bland kvinnor, 30 % jämfört med 14 %. Männen i undersökningen tenderar även att oroa sig mindre över barnens säkerhet när de rör sig i trafiken.

– Att man inte oroar sig allt för mycket är till viss del positivt, eftersom det är viktigt att tillräckligt gamla barn får vara ute på egen hand i trafikmiljön och lära sig hur trafiken fungerar. Men vi behöver bli bättre på att nå männen med viktig information, som till exempel kunskapen om när ett barn är gammalt nog att åka utan barnskydd, säger Sofia Bergfors.

Redan i åldern 2–4 år sitter en knapp femtedel framåtvända, vilket motsvarar mer än 45 000 barn. Detta innebär en ökad risk för framför allt huvud- och nackskador vid en krock.

– Barns kroppar är inte som vuxnas. Yngre barn har relativt sett tyngre huvuden och en outvecklad nackmuskulatur. För barnets säkerhet så är det viktigt att det åker bakåtvänt till åtminstone fyra – helst fem år, det är upp till fem gånger säkrare än att sitta framåtvänt, säger Sofia Bergfors.

Rapporten i korthet

 

 • 6 av 10 vet inte vilken ålder ett barn bör ha för att åka utan barnskydd

 • Endast 50 % av barnen 8–11 år använder barnskydd

 • 85 % av föräldrarna tror felaktigt att det är farligt om bältet ligger mot barnets hals

 • Andelen män som inte vet vilken ålder ett barn bör har för att sitta framåtvänt är mer än dubbelt så hög som bland kvinnor, 30 % jämfört med 14%

 • Andelen som inte alls kan svara på hur länge barn bör åka med barnskydd är betydligt högre bland män än kvinnor, 40% jämfört med 28%

 • 97% av föräldrarna med barn upp till 8 år använder alltid någon form av barnskydd till sina barn

 • 1 av 5 sitter framåtvända innan de fyllt 4 år

 • Vid 4 års ålder sitter hela 77% av barnen framåtvända

Om undersökningen

Totalt genomfördes 1 007 intervjuer med ett slumpmässigt urval ur Norstats representativa webbpanel. Dessa svarade för totalt 1 676 barn. Respondenterna är män och kvinnor i åldrarna 20–65 år, med barn i åldern 0–11 år och med tillgång till bil som de regelbundet kör. Intervjuerna genomfördes online under vecka 6–8 2022. Rapporten Barnsäkerhet i bil publiceras på både svenska och engelska och citeras i olika forskningssammanhang över hela världen, senast på Protection of Children in Cars i München 2021.

Volvia bedriver aktivt arbetet med barnsäkerhet i bil där fokus är att informera och utbilda föräldrar. Målet är att bidra till Sveriges Nollvision, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Ett exempel på informationsaktivitet är Barnsäkerhetens dag som Volvia genomför sedan 2009. Då går tiotusentals barn baklänges för att manifestera sin rätt att åka säkert i bilen.

Så säger lagen

 • Alla barn som är kortare än 135 cm ska använda en särskild skyddsanordning (babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde).

 • Barn i bakåtvända skyddssystem får endast sitta på en plats utrustad med passagerakrockkudde om krockkudden har satts ur funktion.

Svenska rekommendationer

 • Barn ska sitta bakåtvänt till minst 4 års ålder, gärna längre. Denna rekommendation är från 2017. Volvia, många andra försäkringsbolag och forskare rekommenderar bakåtvänt till minst 5 års ålder.

Källa: Volvo

okunskap.jpg
scania front.jpg
volvo front.jpg
autoliv front.jpg
svealandstrafiken front.jpg
tåg i bergslagen front.jpg
nrc front.jpg
sj front.jpg
hedinbil.jpg
norwegian.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg