top of page

NYHETER                                                                                                                     Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

Nu vänder det - konkurserna minskar för första gången på två år

Under juni månad minskade konkurserna i Sverige för första gången på nästan två år, enligt färsk statistik från affärs- och kreditinformationsföretaget UC. Konkurserna minskade sammanlagt med 4 procent. Som mest minskade konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen med hela 38 procent. ”Äntligen, nu vänder det”, säger UCs vd Gabriella Göransson.

Enligt färsk statistik från UC minskade konkurserna under juni månad med sammanlagt 4 procent i hela landet. Senaste gången som konkurserna i Sverige minskade var i juli 2022.

Sett till årets första sex månader var konkurserna däremot 40 procent högre än under samma period i fjol.

Nystarterna i landet minskade med omkring 26 procent i jämförelse med samma månad i fjol.

- För första gången på mycket länge gör det mig faktiskt glad att ta del av vår konkursstatistik! Ända sedan augusti 2022 har konkurserna månad för månad ökat i jämförelse med tidigare år till nya mardrömsnivåer. Den minskning vi nu ser är en tydlig indikation på att alla de politiska åtgärder som vidtagits under våren, inklusive Riksbankens räntesänkning i maj, fått positiva effekter på svenskt näringsliv.

 

Sammantaget för det första halvåret i år ligger konkurserna dock på skyhöga nivåer och nystarterna har fortsatt att minska i juni. De höga skatteanstånden utgör dessutom en fortsatt risk för flera bolag. Senast i förra veckan gick ett stort bolag inom fordonsindustrin med höga anstånd i konkurs. När så pass stora bolag drabbas riskerar det att få negativa effekter även på andra delar av ekonomin. Vi har en bit kvar innan vi kommer att få uppleva ett ekonomiskt normalläge igen men nu är vi på rätt väg. Äntligen, nu vänder det, säger Gabriella Göransson.
 

Hotell- och restaurang minskade mest

Liksom under maj månad fortsätter konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen att minska. I jämförelse med samma månad i fjol minskade hotell- och restaurang med 38 procent, vilket motsvarar den största minskningen av landets tio största branscher.

Detaljhandeln minskade med 13 procent och partihandeln med 6 procent i jämförelse med samma månad förra året. Konkurserna inom byggsektorn fortsatte att öka med 12 procent.

- Det är mycket positivt att se att konkurserna inom hotell- och restaurang minskar för andra månaden i rad. Det visar på en ekonomisk optimism hos hushållen och att det finns några kronor extra i plånboken att spendera på annat än det nödvändiga. Konkurserna inom byggsektorn har fortsatt att öka, men ökningen är förhållandevis låg i jämförelse med de katastrofsiffror vi bevittnat under vintern.

 

Det här indikerar en stabilisering som förhoppningsvis så sikt även kommer att innebära en positiv vändning för den bransch som drabbats hårdast under krisen. Riksbanken indikerar två till tre ytterligare räntesänkningar till hösten och tillsammans med ett succesivt ökat förtroende för ekonomin hos både företag och konsumenter så kommer det att leda till en återhämtning av ekonomin senare i höst och i vinter, avslutar Gabriella Göransson.

Källa: UC

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page