top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

Domstolens beslut ger klartecken till Norr om Nordstan

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, detaljplanen för Norr om Nordstan vinner därmed laga kraft .

 

– Det här var ett efterlängtat beslut. En viktig pusselbit för hela Centralenområdet. Nu kan planerna gå vidare med komplicerade byggrätter för bland annat centrumändamål, kontor och bostäder både inom och utanför riksintresset för kulturmiljö där vi både har uppgång från den kommande Västlänken och en kollektivtrafikbro som kommer gå igenom en kommande byggnad, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör.

 

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i februari 2023 och överklagades sedan av bland andra Föreningen Nätverk Trädplan Göteborg och Götiska Förbundet till Mark- och miljödomstolen som fastställde kommunens beslut att anta detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Det innebär att Mark- och miljödomstolens dom gäller och att detaljplanen nu vinner laga kraft.

– Detaljplanen gör det möjligt att bygga över och bredvid Västlänkenstunnel inom flera framtida 3D-fastigheter. En till två meter ovanför tunneltaket kommer den nya boulevarden och över boulevarden kommer Hisingsbro-rampen for kollektivtrafik. Vidare över brorampen kommer den nya bebyggelse för bostäder, kontor, centrumändamål, handel, förklarar Emir Aganovic, projektledare för Norr om Nordstan.


Liv och rörelse i stadsrummet


I dag upplevs området som en baksida, även om det egentligen är en del av innerstaden. Flera barriärer gör det svårt att röra sig i området. Nu ska det bli lättare att ta sig fram tills fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

– Boulevarden kommer att gestaltas så att det tydligt framgår att det är ett starkt stråk i området och så att den främjar liv och rörelse i stadsrummet. Den är tänkt att förses med trädplanteringar på båda sidor av gatan och det är kollektivtrafik som prioriteras här. I planen har vi också säkerställt möjlighet för framtida spårväg i boulevarden och vidare mot Gullbergsvass, berättar Emir Aganovic.

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER___________________

rättvik front.jpg
Söderköping front.jpg
kristianstad front.jpg
mariestad front.jpg
vårgårda front.jpg
sigtuna front.jpg
göteborg front.jpg
upplands-bro front.jpg
herrljunga räddningstjänsten.jpg
lerum front.jpg
stenungsund front.jpg
färgelanda front.jpg
mörbylånga front.jpg
hedemora front.jpg
haparanda front.jpg
kramforsfront.jpg
eksjö front.jpg
karlskrona front.jpg
laholm miljö.jpg
Degerfors Service.jpg
älvsbyn front.jpg
Hylte barn och ungdom.jpg
flexator.gif
eksjö front.jpg
malmö stad front.jpg
kungalvfront.jpg
lidköping front.jpg
härryda vatten front.jpg
torsås bildning front.jpg
lidköping teknisk service.jpg
sala front.jpg
kil front.jpg
kinda front.jpg
sandviken front.jpg
bottom of page