top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

misstag.jpg

Ulf Stefansson & Bo Ericsson, Fordonsjuristen råder Däckverkstäder att ta del av branschstandarden för elfordon

Misstag kan få stora konsekvenser för anställd och företag

Gäller Branschstandarden för säker hantering av högvoltssystem i elfordon även däckskiftare? Frågan tas upp i en artikel i MotorMagasinet.

Frågan är om däckskiftare bör följa den framtagna branschstandarden för elfordon för att hanteringen ska bli så säker som möjligt. Däckspecialisternas riksförbund säger nej.

Jag har svårt att se hur man som branschförening mer eller mindre avråder sina egna medlemmar från att följa en standard, säger Bo Ericsson som tillsammans med MRF och Mobility Sweden ligger bakom Branschstandarden för säker hantering av högvoltssystem i elfordon.

Förutom ovannämnda har SEK Svensk Elstandard och Elsäkerhetsverket varit delaktiga med stöd och som remissinstanser. Vidare baseras branschstandarden för elfordon på krav och rekommendationer från fordonstillverkare, importörer och andra aktörer verksamma i fordonsbranschen.

Delar av metodiken i denna branschstandard för elfordon är baserad på standarden SS-EN 50110-1:2013, utgiven av SEK Svensk Elstandard och fastställd 2013-10-09. Detta är den svenska versionen av europastandarden EN 50110-1:2013 utarbetad av CENELEC, som är avsedd för elektriska anläggningar. Branschstandarden för elfordon har anpassats och avser personsäkerhet för högvoltssystem vid arbete med elfordon.

Branschstandarden för elfordon gäller som rekommenderade minimikrav i Sverige vid arbete på ett elfordon. Om lagar, regler, tillverkarens anvisningar eller andra föreskrifter ställer högre eller andra krav än i branschstandarden för elfordon har dessa företräde.

De flesta däckverkstäder utför även andra arbeten än med däck och därför bör även de känna till branschstandarden för elfordon. Dessutom har det varit några incidenter på däckverkstäder då man har lyft bilen på ett felaktigt sätt eftersom man inte har känt till hur en elbil skall lyftas. Det i sin tur skulle kunna leda till en olycka med allvarlig utgång. 

Om en olycka sker kommer branschstandarden för elfordon vara ett viktigt verktyg vid rättslig prövning, därför är det anmärkningsvärt att Däckspecialisternas riksförbund gör en annan bedömning. Fordonsjuristens rekommendation, följ branschstandarden för elfordon, följ tillverkarens instruktioner om sådana finns och säkerställ att personalen har rätt kompetens, avslutar Bo Ericsson på Fordonsjuristen.

Källa: Fordonsjuristen

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page