top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

 

 

Det efterfrågas fler riktigt snabba laddare och det behövs ett större fokus på kortare laddtider för att möta framtida krav.

Antal laddare längs väg allt mindre problem – men laddhastigheten måste upp

Elbilsägare i Sverige har inga problem att hitta laddning längs väg och det upplevs sällan vara köer för att ladda. Men det är tydligt att det efterfrågas fler riktigt snabba laddare och det behövs ett större fokus på kortare laddtider för att möta framtida krav. Detta enligt Circle K:s senaste undersökning bland landets elbilsförare via Kantar Media.

Ett vanligt argument mot att skaffa elbil är oro över att inte hitta laddning längs vägen, det uppger 19 procent av svenskarna. Frågar man elbilsägarna blir bilden dock en helt annan. Endast 18 procent anser att det är svårt att hitta laddare och 46 procent tycker inte att det är ett problem alls.

- Det har länge fokuserats på att utbyggnaden av el-laddning går långsamt, vilket inte stämmer längre. Även om vi gärna sett att den både gått och gick snabbare, närmar vi oss faktiskt den geografiska täckning som behövs för att effektivt kunna ta sig över hela landet med elbil. Frågan framöver kommer därför snarare att handla om kapacitet och laddhastighet, säger Jenni Alterling, Senior Manager E-mobility på Circle K.

Den tesen stärks av att få upplever köer vid laddplatserna, där 48 procent inte upplever några problem alls med detta. Däremot är laddhastigheten ett område där elbilisterna kräver bättring. 46 procent uppger att det finns för få ultrasnabba laddare längs väg.

- Vi har alltid sagt att vi bygger framtidssäkrade laddplatser, och undersökningen styrker vår strategi om att bara bygga ut med högsta tillgängliga laddkapacitet. Vi tog beslut för flera år sedan att bara sätta ut laddare med 300kW och nu bygger vi enbart laddare på 400 kW. Lägre effekt kommer helt enkelt inte motsvara kundernas behov framåt, fortsätter Alterling.

 

Hur snabbt bilen laddar beror på bilens kapacitet, varför lösningar på 50-150 kW räckt till historiskt. Circle K:s egna erfarenheter, som också styrks av undersökningen, visar dock på att detta är en verklighet som är under förändring.

- Vi vill få ner laddtiderna från 30-50 till 5-10 minuter. Det, tillsammans med att vi erbjuder många laddplatser på våra stationer för att minska köer, är avgörande för att framtidens bilister snabbt ska kunna ta sig längre sträckor och undvika väntetid för laddning, avslutar Alterling.

Circle K erbjuder laddning på närmare 120 stationer, varav majoriteten har en effekt på minst 300 kW. Utbyggnadstakten är hög, och redan 2026 har kedjan nått milstolpen 1000 laddplatser. För laddning av tunga lastbilar var Circle K tidigt ute och har nu Sveriges största nätverk designat för tunga fordon.

Om undersökningen


Undersökningen genomfördes i Kantar Media webbpanel (Sifopanelen) under perioden 3–14 mars 2024.
Totalt intervjuades 1020 personer i åldern 18–79 år, som har/kör elbil eller hybrid. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Medias webbpanel (Sifopanelen).

laddare.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
scania front.jpg
ss front.jpg
autoliv front.jpg
svealandstrafiken front.jpg
tåg i bergslagen front.jpg
nrc front.jpg
sj front.jpg
hedinbil.jpg
norwegian.jpg
bottom of page