top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

 

Långsam implementering av AI i företags cybersäkerhet

IT-säkerhetsföretaget Check Point Software har tillsammans med Cybersecurity Insiders undersökt hur väl integrerat artificiell intelligens och maskininlärning (AI och ML) är i företags cyberssäkerhetsfunktioner idag. AI och ML är erkända som viktiga delar av framtidens cyber- och molnsäkerhet, men hur implementerad är tekniken idag? I undersökningen har hundratals yrkesverksamma från olika branscher tillfrågats hur de använder AI idag, hur prioriterat det är för deras företag och hur deras framtidsplaner ser ut.

Svaren från undersökningen om AI i organisationernas cybersäkerhetsplaner visar att branschen rör sig försiktigt framåt och att den kanske inte har satsat så mycket på AI som vissa har fått det att framstå. 61 procent av de tillfrågade säger att deras organisation är i ett ”planerings-” eller ”utvecklingsstadie” för implementeringen av AI i sina cybersäkerhetslösningar, på samma fråga svarar 24 procent att deras organisations implementering av AI kan ses som ”mogen” eller ”avancerad”.

Fördelarna med de AI-baserade cybersäkerhetslösningarna verkar övertyga många företag och har fått dem att börja utforska potentialen, men det är fortfarande få företag som helt har hunnit anamma tekniken.

En anledning till att införandet av AI inte har gått snabbare är det snabbt föränderliga regelverket. Tekniken är fortfarande relativt ung och därför utvecklas fortfarande lagar och regler kring AI och cybersäkerhet. Företag har inte råd att ta risker när det gäller efterlevnad och att hålla jämna steg med dessa snabba förändringar kan vara komplicerat och resurskrävande.

Stort fokus på AI framåt


Trots det hittills försiktiga införandet av AI inom cybersäkerhet anser nästan alla att det är en viktig prioritering framöver. 91 procent rankar AI som en topp-prioritering för sin organisation, och endast 9 procent av de tillfrågade menar att det är en låg prioritering eller inte en prioritering alls.

Framför allt handlar det om att automatisera repetitiva uppgifter och att förbättra upptäckten av avvikelser och skadlig kod där 48 procent menar att detta är där den största potentialen finns. Dessutom ser 41 procent en potential för förstärkt inlärning av dynamisk säkerhetshantering med hjälp av AI, vilket är särskilt intressant då endast 18 procent använder AI för denna funktion idag.

– Vi har under de senaste åren sett en närmast explosionsartad debatt om AI, och cybersäkerhetsvärlden är inget undantag, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert på Check Point Software. Det är intressant att se att tekniken anammas, men att det inte har gått så snabbt som media eller experter har fått det att låta är inte särskilt förvånande. Samtidigt ska man komma ihåg att kriminella aktörer inte bryr sig om några regelverk för AI utan de använder tekniken till fullo för att förbättra sina hot. Därför är det viktigt att komma igång med implementeringen av AI i sina cybersäkerhetssystem omgående för att inte hamna på efterkälken och vara exponerad för omfattande cyberhot.

Läs mer om undersökningen på Check Points blogg: https://blog.checkpoint.com/securing-the-cloud/check-points-2024-cloud-security-report-navigating-the-intersection-of-cyber-security/

Källa: Check Point

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
incert.jpg
kornetsakustik.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page