top of page

NYHETER                                                                                                                        Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

 

 

Stora skillnader i låneförmedlares svarstider

En färsk undersökning genomförd av Comparia.se har kastat ljus över en ofta förbisedd aspekt av låneförmedlarnas tjänster - hur snabbt de svarar på kundernas frågor via e-post. Studien granskade tio populära låneförmedlare i Sverige och avslöjade överraskande variationer i svarstider.

Undersökningens upplägg

Comparia testade kundtjänsten hos tio olika låneförmedlare genom att skicka identiska frågor via e-post vid exakt samma tidpunkt. De utvalda låneförmedlarna var Compricer, Lendo, Zmarta, Advisa, Enklare, Lenditum, Ekonomen, Bankvertise, Compari och Toborrow.

Resultat: Från blixtsnabba svar till total tystnad

Resultaten visade sig vara häpnadsväckande varierande:

  • Toborrow imponerade mest med en svarstid på endast 4 minuter.

  • Enklare och Ekonomen delade andraplatsen med svarstider på 5 minuter vardera.

  • Compricer följde tätt efter med 7 minuters svarstid.

  • Zmarta och Compari hamnade i mellanskiktet med svarstider på 57 respektive 52 minuter.

  • Lendo tog 95 minuter på sig att svara.

  • Advisa hade den längsta svarstiden bland de som svarade, med 146 minuter.

  • Lenditum och Bankvertise svarade inte alls under undersökningsperioden.

Betydelsen av snabb kundservice

I en bransch där snabbhet ofta är avgörande kan dessa skillnader i svarstider ha stor betydelse för kundernas val av låneförmedlare. Snabb och effektiv kundservice kan vara särskilt viktig för personer som behöver fatta snabba beslut om lån eller har brådskande frågor om sin ekonomiska situation.

Vad betyder detta för konsumenterna?

För konsumenter som överväger att använda en låneförmedlare ger denna undersökning värdefull insikt. Det kan vara värt att ta hänsyn till en förmedlares svarstid när man väljer vem man ska vända sig till, särskilt om man har brådskande frågor eller behöver snabba svar.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att snabb svarstid inte är den enda faktorn att ta hänsyn till. Kvaliteten på svaren, villkoren som erbjuds och andra aspekter av kundservicen är också viktiga att beakta.

Framtidsutsikter

Comparia planerar att upprepa denna undersökning i framtiden, vilket kan ge en intressant inblick i hur låneförmedlarna utvecklar sin kundservice över tid. Det återstår att se om denna typ av jämförelser kommer att driva på förbättringar i branschen som helhet.

Branschens reaktioner

Undersökningen har väckt reaktioner inom branschen. Toborrow, som toppade listan, uttryckte stolthet över resultatet. "Vi är stolta över att erbjuda en effektiv och snabb kundtjänst", kommenterade företaget på LinkedIn. Andra aktörer har varit mer återhållsamma i sina kommentarer, men flera har indikerat att de ser över sina rutiner för att förbättra svarstiderna.

Kundtjänstens roll i den digitala eran

I en tid då allt fler finansiella tjänster digitaliseras, blir personlig och snabb kundservice en allt viktigare differentiator. Experter menar att företag som kan kombinera digital effektivitet med mänsklig touch kommer att ha en konkurrensfördel. Detta ställer nya krav på låneförmedlare att investera i både teknologi och personalutbildning.

 

Implikationer för lånemarknaden

Undersökningen kommer i en tid då den svenska lånemarknaden genomgår betydande förändringar. Enligt SCB ökade skuldkvoten i Sverige markant under 2023. I detta klimat blir låneförmedlarnas roll som mellanhand mellan låntagare och långivare allt viktigare. Snabb och korrekt information kan vara avgörande för konsumenter som navigerar i en komplex finansiell miljö.

Teknologins påverkan på kundservice

Den snabba teknologiska utvecklingen har möjliggjort för företag att automatisera många aspekter av kundservice. Chatbots och AI-drivna system kan hantera enklare frågor, vilket frigör mänskliga resurser för mer komplexa ärenden. Denna trend förväntas fortsätta, med allt mer sofistikerade lösningar som kan ge snabba och precisa svar dygnet runt.

Konsumentskydd och transparens

Med den ökade konkurrensen inom låneförmedling kommer sannolikt även ett ökat fokus på konsumentskydd och transparens. Myndigheter och konsumentorganisationer kan komma att ställa högre krav på tydlig information om lånevillkor och avgifter. Låneförmedlare som kan erbjuda både snabb service och tydlig kommunikation kommer troligen att stå sig starkare i framtiden.

Internationella trender

Sverige är inte ensamt om att se en utveckling inom låneförmedling. Internationella trender visar på en ökad digitalisering av finansiella tjänster globalt. Erfarenheter från andra länder kan ge värdefulla insikter för den svenska marknaden, särskilt när det gäller balansen mellan digital effektivitet och personlig service.

Framtida undersökningar

Comparias undersökning har lagt grunden för en mer omfattande granskning av låneförmedlarbranschen. Framtida studier kan komma att inkludera fler aspekter av kundservice, såsom kvaliteten på svaren, tillgänglighet via olika kanaler (telefon, chatt, sociala medier) och hur väl förmedlarna hanterar mer komplexa frågeställningar.

För konsumenter är budskapet tydligt: det lönar sig att jämföra inte bara lånevillkor utan även kundtjänstens kvalitet och tillgänglighet när man väljer låneförmedlare. I en bransch där minuter kan göra skillnad, kan en snabb och effektiv kundtjänst vara avgörande för en smidig låneprocess.

Samtidigt står branschen inför utmaningen att balansera snabbhet med kvalitet och personlig service. De företag som lyckas med denna balansgång kommer sannolikt att vara de som frodas i framtidens alltmer konkurrensutsatta marknad för låneförmedling.

Källa: I am content/Comparia

låneförmedlare.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_____________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
sv3.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page