top of page

NYHETER                                                                                                                    Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

 

Kommunsektorn lånar rekordbilligt på totalen – men räntorna på nya lån har stigit

 

Kommuninvest publicerar nu en ny upplaga av rapporten ”Kommunsektorns skuldförvaltning”. Den ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld. De nya data som nu presenteras gäller för första kvartalet (Q1) 2021.

Rapporten är baserad på Kommuninvests utlåning och de uppgifter som kommuner, kommunala bolag och regioner registrerat i skuldförvaltningsverktyget KI Finans. Data för Q1 bygger på info från 6 421 lån, certifikat och obligationer till ett totalt värde av 501 miljarder kr samt 1 737 derivatkontrakt vars underliggande lånebelopp motsvarar 183 miljarder kr.

 

Total låneskuld

 

Sett till kommunsektorns totala låneskuld minskade genomsnittsräntan, inklusive derivat, från fjärde kvartalet (Q4) 2020 till Q1 2021 med 4 baspunkter till 0,94 procent. Det är den lägsta noteringen sedan denna tidsserie inleddes 2017. Snitträntan exklusive derivat steg i stället från 0,47 till 0,50 procent.

Den genomsnittliga kapitalbindningen för kommunsektorns totala låneskuld var 2,88 år vid utgången av Q1 2021. Detta var en minskning från Q4 2020, då den låg på 2,91 år. 25 procent av lånestocken förfaller inom 12 månader. Motsvarande siffra för Q4 var 24 procent.

Räntebindningen, inklusive derivat, för kommunsektorns totala låneskuld uppgick i genomsnitt till 2,94 år vid utgången av Q1 2021. Det var en minskning relativt Q4 2020, då noteringen var 2,97 år. Användningen av derivat gjorde att räntebindningen förlängdes från 1,66 till 2,94 år.

 

Nya affärer Q1 2021

 

Sett till de nya affärer som gjordes under Q1, i form av nyupplåning och refinansering, var genomsnittsräntan, inklusive derivat, 0,29 procent. Detta var en uppgång jämfört med den nivå på 0,15 procent som noterades för Q4 2020.

Kapitalbindningen för nya affärer under Q1 var i genomsnitt 2,52 år. Räntebindningen, inklusive derivat, låg på 2,68 år. Motsvarande siffror för Q4 2020 var 2,89 respektive 1,93 år.

 

– Efter att länge ha varit låga har marknadsräntorna stigit i början av 2021. Detta har gett återverkningar i kommunsektorns upplåning. Samtidigt som snitträntan för den totala låneskulden nu är rekordlåg, 0,94 procent, har räntorna för nya affärer stigit markant. Det är svårt att säga vart marknadsräntorna tar vägen framöver. Men kommuner och regioner gör klokt i att ta höjd för ökade upplåningskostnader. Detta blir särskilt viktigt i ljuset av att kapital- och räntebindningen är relativt kort. Fortsatt stigande marknadsräntor skulle snabbt få genomslag i kommunsektorns samlade låneportfölj, säger Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

 

Rapporten finns tillgänglig här.

 

Källa: Kommuninvest

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
sv3.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page