top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

kvinnan.jpg

Färska siffrorna visar: Kvinnan har makten i köket

Kvinnor avgör vad det blir till middag – och står för planeringen, inköpen och matlagningen. Endast 4 procent har en partner som själv tar besluten. Det visar Aller Medias senaste She Report.

– Det är en makt att vara den som bestämmer och tar köpbesluten, inte minst då det vi handlar och äter berättar mycket om vad vi på ett samhällsplan står för och tycker är viktigt. Det kan kännas något nedslående att vi inte kommit längre. Det är fortfarande kvinnorna som lägger tiden, hanterar förväntningarna och axlar ansvaret i köket. Men vi ska inte glömma att det finns en stor ekonomisk kraft hos kvinnor, säger Carolina Månsson, Head of Insights på Aller Media.

Priset är viktigast – klimataspekten dalar

Hälften av alla kvinnor avstår från att köpa vissa varumärken av etiska skäl. Samtidigt visar rapporten att priset är den avgörande faktorn för de flesta när de handlar. Att laga, äta och handla billigt prioriteras högt av kvinnor i alla åldrar. Priset är till och med viktigare än smaken när man handlar.

– Vår relation till mat och livsmedel påverkas i hög grad av att vi befinner oss i en lågkonjunktur med ökade matpriser. Priset när vi handlar mat är absolut viktigast just nu. Klimataspekten har däremot trillat ner på priolistan. Många säger att klimatet fortfarande är en viktig fråga, men upplever att de inte har råd att köpa exempelvis ekologiskt eller närodlat, säger Carolina Månsson.

5 snabba insikter från rapporten

  1. 4 av 10 kvinnor upplever att deras relation till alkohol har förändrats de senaste åren – 3 av 10 kvinnor upplever att alla alkoholfria alternativ som finns idag bidragit till att de oftare dricker alkoholfritt än tidigare.

  2. Frukost är inte längre dagens viktigaste mål – för 3 av 10 är det den måltid som ryker vid behov.

  3. 3 av 10 kvinnor har förberett för kristider och köpt hem extra konserver och dylikt – äldre kvinnor i högre grad än yngre.

  4. Tacos toppar listan över kvinnors favoriträtter som lagas i hemmet.

  5. 9 av 10 kvinnor 18-29 år tycker att pris är det viktigaste när de handlar.

Om undersökningen

She Report är en årlig undersökning som undersöker hur Sveriges kvinnor agerar, tänker och känner i olika aktuella frågor. Den nya rapporten är den tolfte i ordningen och baseras på en riksrepresentativ kvantitativ undersökning med 1129 svarande och djupintervjuer med två fokusgrupper.

Rapporten har tagits fram av Aller Media i samarbete med insiktsbyrån Grasp Insights.

Källa: Aller Media

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
scania front.jpg
volvo front.jpg
autoliv front.jpg
svealandstrafiken front.jpg
tåg i bergslagen front.jpg
nrc front.jpg
sj front.jpg
hedinbil.jpg
norwegian.jpg
bottom of page