top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

 

 

Majoriteten annonserar bostaden som kommande försäljning – osäker bostadsmarknad drivande faktor

Trenden att fler bostäder annonseras som kommande försäljning såg ljuset under pandemin då bostadsmarknaden var stekhet och kommande försäljning var ett effektivt och enkelt sätt att få bostaden såld. I slutet av 2022 och inledningen av 2023 har trenden blivit ett faktum – fler bostäder läggs ut som kommande försäljning än som till salu. I motsats till pandemins ökning är det inte längre en het marknad som är anledningen till trendens framfart, utan det är istället osäkerheten på bostadsmarknaden.

När marknaden svalnade under 2022 trodde branschen att intresset för att lägga ut sin bostad som kommande försäljning skulle sjunka tillbaka till tidigare nivåer, men verkligheten visade motsatsen. Enligt ny statistik från bostadsportalen Boneo har andelen bostäder som publicerats som kommande försäljning, kallat På G på Boneo, varit i majoritet 4 av de 5 senaste månaderna i jämförelse med andelen som annonserats som till salu.

– Intresset för att annonsera sin bostad som På G ökade stadigt under senare delen av 2022 och fortsatte 2023 i takt med att bostadsmarknaden blev mer osäker, och vad vi kan se i statistiken är att trenden är här för att stanna. Att annonsera som kommande försäljning kommer fortsatt vara ett högst aktuellt verktyg under hela 2023 och framåt för majoriteten av dem som ska sälja sin bostad, säger Fredrik Engdahl, vd på Boneo.

Den stora fördelen för säljare med att lägga ut bostaden som kommande försäljning är att det är ett effektivt sätt att ta tempen på intresset för sin bostad. Mäklaren kan samla på sig ett antal intressenter vilket underlättar om säljaren bestämmer sig för att det är dags att sälja bostaden, och man kan avvakta med att annonsera med offentligt utgångspris.

– Vi ser att flera av våra anslutna mäklarbolag på Boneo justerat sina egna sälj- och annonseringsprocesser för att möta den nya verkligheten där kommande försäljning nu är en viktig del. Därmed kommer det framåt vara viktigt för köpare att titta på både bostäder till salu och kommande försäljningar för att inte riskera missa relevanta bostäder, avslutar Fredrik.

Andel (%) bostäder ”Kommande försäljning” (av Boneo kallat På G) vs ”Till salu”:


December 2022 – 62% / 38%
Januari 2023 – 53% / 47%
Februari 2023 – 48% / 52%
Mars 2023 – 55% / 45%
April 2023 – 55% / 45%

Källa: Boneo annonseringsstatistik januari 2022 – april 2023.

kommade försäljning.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_______________________

AB Ängelholmshem kopiera.jpg
kungälv front.jpg
boab front.jpg
säffle.png
tranåsbostäder front.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
munkbo front.jpg
kil front.jpg
torsås front.jpg
skövdebostäder front.jpg
bottom of page