NYHETER  KOMMUN & FÖRVALTNING                                                                Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

borås.jpg

Klimatarbetet når inte målet

Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.

Borås Stad har stora klimatambitioner och i den årliga klimatrapporten utvärderas arbetet med att minska Borås Stads och boråsarnas klimatpåverkan samt att anpassa staden till ett förändrat klimat.

Årets klimatrapport, som ska behandlas av Kommunstyrelsen kommande vecka, visar att de aktiviteter och insatser inom klimatarbetet som genomförts skapat positiva trender på flera områden. Trots de goda insatserna har Borås Stad överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.

Efter en stark utsläppsminskning på grund av pandemin under 2020 har utsläppen i kommunens verksamheter och i Borås ökat under 2021. Den nödvändiga minskningen på 16 procent per år har därmed inte kunnat uppnås och enligt klimatkommittén kommer fler åtgärder att behövas.

– Jag kan bara konstatera att uppdraget som Kommunfullmäktige har gett alla nämnder och bolag inte har fått fullt genomslag i verksamheterna ännu. I nästa års klimatrapport skulle jag vilja se tydliga resultat, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd med ansvar för klimat- och miljöfrågor.

Arbete på många fronter

Under 2021 har Borås Stad arbetat på många fronter med att minska klimatpåverkan. Till exempel genom att minska mängden mat som slängs i skolan, utbildning i klimatoptimerad byggnation och genom satsningen Klimatneutrala Borås.

Peter Krahl Rydberg, energi- och klimatstrateg säger:


– Det känns tufft att behöva komma med detta budskap, men jag ser ändå att vi har möjlighet att göra stora framsteg framöver, både med insatser som vi har lagt grunden för de senaste två åren och med nya insatser.

Rekommendationer för det fortsatta arbetet

De kommande åren kommer påbörjade insatser att ge resultat, men klimatarbetet behöver också intensifieras. Tjänstepersonerna i klimatkommittén som har författat klimatrapporten rekommenderar att man prioriterar upp det interna arbetet med klimathandlingsplaner och stärker organisationen och samverkan för klimatarbetet.

Arbetet med att anpassa och förbereda staden för effekterna av ett förändrat klimat är i en uppstartsfas. Frågor såsom hantering av höga vattenflöden eller skyfall börjar genomsyra många processer inom Borås Stad. Bland annat har arbetet med en skyfallskartering inletts under 2021 och är nu avslutat.

– Insikten om effekterna som klimatet kan orsaka och viljan att agera har drastiskt ökat inom Borås Stad under senaste året, vilket blir än viktigare då det börjar bli tydligt att vi går mot en betydande temperaturförhöjning, säger David von Sydow, klimatanpassningssamordnare.

Mer om Klimatrapporten 2021

Borås Stads klimatkommitté tar varje år fram en klimatrapport som utvärderar Borås årliga klimatarbete och presenterar rekommendationer för kommande år. I årets rapport sammanfattar vi uppföljningen av den lokala koldioxidbudgeten och Borås Stads energi- och klimatstrategi.

Sammanfattning av klimatkommitténs rekommendationer

Årets rekommendationer fokuserar på de övergripande förutsättningarna för att kunna lyckas med klimatarbetet:

  • Intensifiera arbetet med klimathandlingsplaner

  • Stärk organisationen för klimatarbetet

  • Strategisk planering för vattenrisker

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER___________________

vaxholm front.jpg
boden front.jpg
ragunda front.jpg
håbo front.jpg
kalmar front.jpg
vadstenafront.jpg
valdemarsvik front.jpg
arvidsjaur front.jpg
skinnskattebergfront.jpg
ludvika front.jpg
östhammar front.jpg
lundfront.jpg
orebrofront.jpg
hällefors front.jpg
hogsbofront.jpg
kramforsfront.jpg
robertforsfront.jpg
tekniskabjuv.jpg
östersund front.jpg
orebroskola.jpg
älvsbyn front.jpg
lindesbergfront.jpg
flexator.gif
hassleholmfront.jpg
tekniskaforvaltningenklippan.jpg
nordanstigfrontkopiera.jpg
kungalvfront.jpg
lidköping front.jpg
härryda vatten front.jpg
lysekil front.jpg
lidköping teknisk service.jpg
rättvik front.jpg
kil front.jpg
sävsjö front.jpg