top of page

NYHETER                                                                                                               Kommententera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

Antal sysselsatta i jordbruket fortsätter att minska

2023 var antalet sysselsatta i jordbruket 158 300, en minskning med 8 100 personer eller 5 procent sedan 2020 års undersökning. I enskilda företag har antalet sysselsatta minskat med knappt 9 procent, samtidigt har antalet sysselsatta vid juridiska företag ökat med 23 procent.

Både antalet män och kvinnor som är sysselsatta inom jordbruk minskade med 5 procent år 2023 jämfört med 2020. Andelen män och kvinnor bland de sysselsatta i jordbruket var 57 respektive 43 procent, lika stora andelar som 2020. Sedan 2005 har andelen sysselsatta kvinnor inom jordbruk ökat med 8 procentenheter, då var andelen sysselsatta kvinnor 35 procent.

Fler företagare över 65 år

40 procent av företagarna i enskilda företag 2023 var äldre än 65 år. År 2020 var motsvarande siffra 37 procent. Drygt 18 procent av de enskilda företagarna år 2023 var kvinnor, motsvarande en ökning med 1 procentenhet sedan 2020.

Av driftsledarna fanns 27 procent i åldersgruppen 55–64 år. Andelen kvinnor som var driftsledare i juridiska företag år 2023 var 16 procent, en lika stor andel som 2020 men en ökning med 2 procentenheter sedan 2016.

Flest sysselsatta i Västra Götalands län

Flest antal sysselsatta kom från länen Västra Götaland, 28 900 personer, och Skåne län,
24 100 personer. Dessa län stod för 34 procent av det totala antalet sysselsatta i jordbruket. Jämfört med 2020 minskade antalet sysselsatta i 17 av de 21 länen. Jämfört med 2016 och 2013 har antalet sysselsatta minskat i samtliga län.

Sysselsättning utanför jordbruket ökar

År 2023 hade 59 procent av företagare, maka/make/sambo och familjemedlemmar i enskilda företag en sysselsättning utanför jordbruket. Resterande 41 procent hade sysselsättningen inom jordbruk som sin huvudsyssla, motsvarande andel för 2020 var 43 procent.

Totalt bland företagarna hade 46 procent en huvudsyssla och 21 procent en bisyssla utanför jordbruket år 2023. Motsvarande andelar 2020 var 45 respektive 18 procent.

Källa: Jordbruksverket

 

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page