top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

it.jpg

Svenska IT-leverantörer har bäst självförtroende – men är mest stressade

Barracuda Networks visar i en ny internationell rapport hur svenska tredjepartsleverantörer som hanterar företags IT-infrastruktur (Managed Service Providers) har det starkaste självförtroendet när det gäller den egna förmågan att hantera säkerhet och kundservice. Samtidigt är de mer stressade än i något annat medverkande land. I Sverige uppger 34 procent av MSP att stressade medarbetare är den största utmaningen.

I studien framgår även att svenska MSP är mindre angelägna än andra att använda AI. Bara 74 procent säger att det är prioriterat att lära sig mer om AI, vilket kan jämföras med det globala genomsnittet 92 procent. När det gäller AI uppger bara 54 procent att de känner ett tryck att leverera AI-stödda tjänster och verktyg. Globalt är motsvarande andel 77 procent.

– En förklaring till det här resultatet kan vara att många svenska MSP har relativt små och tajta organisationer med hög kompetens och stor erfarenhet. Småskaligheten kan samtidigt innebära att det finns ett tydligt tak för hur mycket organisationen kan hantera utan att pressen på medarbetarna blir ett problem. Här är det naturligtvis viktigt att kunna tillhandahålla verktyg som gör vardagen hållbar också på lång sikt, kommenterar Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

AI-verktyg kan bidra till minskad stress


Att ta till sig verktyg som AI-stödda tjänster kan göra en mycket stor skillnad för att minska den press som IT-leverantörerna känner enligt Peter Graymon.

– Det är oerhört viktigt att som MSP vara lyhörd och kunna ta till sig ny teknik, inte minst inom AI. Inom IT-säkerhet finns många gamla sanningar som behöver utmanas. Som MSP har man en stor inverkan på utvecklingen och möjligheterna att möta snabbt föränderliga cyberhot, säger han.

De tjänster som svenska MSP känner sig mest framgångsrika med är SOC (Security Operations Center) och SASE (Secure Access Service Edge). Rapporten visar också att svenska MSP i större utsträckning än övriga ser den globala ekonomin som en utmaning när det gäller möjligheten att göra nya affärer. I undersökningen framgår även att svenska MSP generellt sett är små i jämförelse med sina internationella kollegor. 96 procent av medverkande svenska MSP har mellan 5 och 20 medarbetare.

Undersökningen är genomförd av Vanson Bourne, ett oberoende företag specialiserat på marknadsundersökningar. Studien bygger på svar från totalt 700 beslutsfattare och medarbetare från MSP i Nordamerika, EMEA, Australien och Singapore med mellan 5 och 350 anställda. I Sverige medverkade 50 MSP.

Källa: Barracuda Networks

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page