top of page

NYHETER                                                                                                                    Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

3 av 10 känner sig inte värdefulla på jobbet

Simployers årliga engagemangsrapport för 2023 visar att 3 av 10 inte känner sig värdefulla på jobbet. Undersökningen är gjord på Simployers engagemangskunder (verktyget frankly) via data från deras medarbetarundersökningar under året 2022.

– Detta är tre för mycket och innebär att det finns många människor på svenska arbetsplatser som inte känner sig uppmärksammande för det arbete de gör, säger Lilian Ekelin, HR- och ledarskapsspecialist på Simployer.

En dålig feedbackkultur är en vanlig orsak till uppsägning

Att känna sig uppskattad är viktigt för att medarbetare ska trivas och vara engagerade på jobbet.

– När vi samtidigt vet att brist på uppskattning är en av de vanligaste anledningarna till att anställda slutar så finns det verkligen anledning till att ta det på allvar, säger Ekelin och fortsätter:

– Visst finns det individuella skillnader i vad som krävs för att någon ska känna sig värdefull och uppskattad, och det handlar inte nödvändigtvis om kronor och öre. Däremot handlar det om att bli sedd av chefer och kollegor och känna att ens arbetsinsats spelar roll, säger hon.

Feedback i vardagen – 6 tips

Chefer spelar en viktig roll i att skapa en arbetsplats där medarbetarna känner sig uppskattade och sedda. Enligt Lilian Ekelin måste man lyssna aktivt, vara närvarande och ge feedback för att kunna stötta medarbetarna i deras behov och utveckling.

– Visa intresse för dina medarbetares arbete och välmående genom att ställa frågor som: Hur mår du idag? Hur ser din vecka ut? Detta kommer att bidra till att öka deras känsla av att vara viktiga. Det kan också avslöja om en anställd inte mår bra, säger Ekelin.

Hon anser att företag bör göra bekräftelse och feedback till en del av vardagskulturen och har följande råd:

1. Var tydlig med de förväntningar du har på dina medarbetare.

2. Skapa en feedbackkultur genom att uppmuntra ditt team att ge varandra positiv och konkret feedback

3. Återkoppling behöver inte alltid vara formell – hitta de enkla formerna för feedback som faller sig naturligt i olika former av samtal och mötesplatser.

4. Följ upp, markera milstolpar och prestationer

5. Flexibilitet och självständighet i arbetet – ge medarbetarna möjlighet att själva styra och fatta beslut

6. Utvärdera de anställda baserat på bidrag, ansträngning och resultat med positiv återkoppling inbyggt i utvärderingar och belöningssystemet

Chefer kan inte skapa feedbackkultur ensamma. Det är lika viktigt kollegor emellan att se varandra, och att visa tacksamhet.

– Lyckas man skapa en feedbackkultur får alla medarbetare mer input på sin prestation. Det skapar en känsla av att man är med och bidrar, samtidigt som det skapar möjligheter att utvecklas och göra ännu bättre ifrån sig på jobbet, säger Terje Kjenstad, som är Director Customer Success på Simployer, och har arbetat med verksamhetsledning och ledarskapsutveckling under många år.

Om rapporten

I Simployer-rapporten "Employee engagement 2023" mäts medarbetarnas engagemang utifrån de sju drivkrafterna, och samlade över 100 000 svar i stora och små nordiska företag inom offentlig och privat sektor.

Antalet som kände sig uppskattade på sin arbetsplats föll markant under pandemin med en botten 2021, men har fortfarande inte lyckats stiga över nivåerna från 2020.

Källa: Simployer

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
structor.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page