NYHETER                                                                                                                                     rtikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

Industrin bromsar inte omställningen – det gör politiken

Enligt klimatpolitiska rådet har Sverige alla förutsättningar att nå nettonollutsläpp, men det går för långsamt. Vi håller med, men det är inte industrin som håller emot. Det skriver Jonas Hagelqvist, VD för IKEM, i Altinget tillsammans med andra branschorganisationer inom svensk basindustri.

Industrins omställning går fortare än planerat. Bara teknikskiftet inom stålindustrin kommer att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med 10 procent. Världens första klimatneutrala cementfabrik planeras på Gotland och inom kemiindustrin planeras produktion av grön metanol. Men osäkerheter kring tillgänglig elkraft och överföringskapacitet inom Sverige tillsammans med de långdragna tillståndsprocesserna är stora hinder för industrins fortsatta omställning och en fortsatt stark konkurrenskraft.

Nu krävs beslutsamhet och politisk mod, skriver artikelförfattarna som vill att politiken snarast levererar reformer som säkrar elförsörjningen i alla delar av landet och skapar de effektiva tillståndsprocesser som industrin behöver för att kunna nå målet om nettnollutsläpp.

Läs hela debattartikeln här

Källa: IKEM

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

astrazeneca.jpg
geji.jpg
hansa biopharma.jpg
modio.jpg
alfa laval.jpg
cementa.jpg
skanska front.jpg
scania front.jpg
volvo front.jpg